Welcome to Деца със СОП   Натиснете за да чуете текста! Welcome to Деца със СОП Кликнете на аудио иконката GSpeech
Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в Силистра организира изнесено обучение за деца и ученици със специални образователни потребности, съобщиха от институцията.


/ iStock/Getty Images


Събитието е предвидено за периода 26 - 28 май в к. к. „Златни пясъци“. В изнесеното обучение ще участват 12 деца и ученици със специални образователни потребности и техните родители.
Финансирането е изцяло със средства от дарители и от центъра. 
Целта на изнесеното обучение е децата със специални образователни потребности да бъдат „изведени“ от обичайната образователна среда и да имат възможност да развият своите социални и комуникативни умения.

В периода на изнесеното обучение се предвижда индивидуално занятие с всяко дете и провеждането на психологически тренинг с родители под надслов „Писмо в бутилка“.

Източник: https://dariknews.bg/regioni/silistra/v-silistra-organizirat-izneseno-obuchenie-za-deca-sys-specialni-obrazovatelni-potrebnosti-2309705
Натиснете за да чуете текста! Кликнете на аудио иконката