Welcome to Деца със СОП   Натиснете за да чуете текста! Welcome to Деца със СОП Кликнете на аудио иконката GSpeech
Безплатен прием в кабинет по ерготерапия - Станислава Кодева - ерготерапевт и логопед - консултации с родители и терапия с деца със специални нужди.

Безплатният прием ще се проведе на 14 (понеделник) март 2022 г.
Адрес: "Кирил и Методий" 37, град Бургас.
Тел за записване на час: 0886 111 998

Записването ще се проведе по реда на обажданията до изчерпване на часовете.


Какво представлява ерготерапията
Ерготерапията има особено важна подкрепяща роля по отношение на ранното развитие на децата с увреждания и забавяния в развитието.

Фокусът на ерготерапията е върху дейностите от ежедневието и преодоляване на затрудненията в тяхното изпълнение, когато има такива в резултат на увреждания, болести или психосоциални дисфункции.

Целта е да бъде осигурена максимална степен на независимост при функционирането на човека в заобикалящата го среда и взаимоотношенията му с околните. Ерготерапията допринася за развиване, възстановяване, поддържане или модифициране на ежедневните умения за самообслужване и трудова дейност.

Тя е насочена и към адаптиране на домашната, училищна и работна среда така че да бъде съобразена с индивидуалните особености и характеристики на индивида и да му позволи да функционира пълноценно, справяйки се дейностите от ежедневния живот.
Натиснете за да чуете текста! Кликнете на аудио иконката