Welcome to Деца със СОП   Натиснете за да чуете текста! Welcome to Деца със СОП Кликнете на аудио иконката GSpeech

Участие в  конференция по Ерготерапия „От корена до плодовете в Балканските страни" 2019 г.

Благодарности към доц. Лилия Тодорова и доц. Петя Минчева за възможността да участвам във Втората международна конференция по Ерготерапия „От корена до плодовете в Балканските страни", организирана от Русенски университет "Ангел Кънчев", съвместно с Университета „Василе Александри" в Бакъу, Румъния.

Двата университета са дългогодишни партньори и пионери в развитието на Ерготерапията като университетска специалност и здравна професия в България и Румъния. Доц. Лилия Тодорова, организатор и заместник декан на факултет „Обществено здраве и здравни грижи" припомни, че вече 13 години в България специалност Ерготерапия се предлага единствено в Русенската Алма Матер, а през 2014г. тя беше официално призната от Световната федерация на ерготерапевтите.Почетни гости на конференцията бяха г-жа Ханеке ван Бруген-дългогодишен директор на Европейската мрежа по ерготерапия във висшето образование, г-жа Саманта Шан, вицепрезидент на Световната федерация на ерготерапевтите, доц. Богдан Раца, декан на здравния факултет в университета „Василе Александри", Бакъу, Румъния, д-р Ивана Радонова, държавен експерт в дирекция „Висше образование" на МОН.

Целта на форума е да постави началото на конструктивен диалог между ангажираните държавни институции, висши училища и неправителствени организации за изясняване на същността на Ерготерапията като университетска специалност и здравна професия. Като краен резултат се предвижда планиране на съвместни действия и нормативни инициативи за хармонизиране с европейските и международните стандарти в областта на Ерготерапията.

Натиснете за да чуете текста! Кликнете на аудио иконката