Welcome to Деца със СОП   Натиснете за да чуете текста! Welcome to Деца със СОП Кликнете на аудио иконката GSpeech

Занятие по сензорна терапия в РЦ-Бургас показа работа върху сетивата на дете със специални потребности


В края на миналата седмица в Регионален център-гр.Бургас се проведе занятие по сензорна терапия на тема „ Развитие на сетивността и тактилната чувствителност“. Сензорният терапевт Станислава Кодева демонстрира с дете със специални образователни потребности различни техники и подходи за работа в няколко направления: груба моторика и координация, фина моторика, тактилна чувствителност, координация и положение на тялото, слухова преработка, поведение и емоционалност.

В хода на занятието детето показа своите умения по подреждане на цветни карти така,че да се получат логически свързани думи, разпознаване и назоваване на животни, рисуване върху бял картон с различни констистенции- пяна и цветни бои, рисуване с пръсти. Работата на терапевта беше свързана и върху разпознаване частите тялото и координацията му в пространството, слухова преработка при слушане на музика. Терапевтът наблегна и върху коригиране емоциите на детето и задържането на очния контакт.

На занятието присъства и майката на детето, която изрази удовлетворение от приложените техники на работата на терапевта с момиченцето й.

Сензорната терапия с деца със специални образователни потребности е необходима за развитието на сетивността, концентрацията, самоорганизацията, самооценка и самоконтрола на малчуганите в дооучилищна възраст.

 

 Натиснете за да чуете текста! Кликнете на аудио иконката