Welcome to Деца със СОП   Натиснете за да чуете текста! Welcome to Деца със СОП Кликнете на аудио иконката GSpeech
Теория на айсберга
Ерготерапия при ранен детски аутизъм
 
  1. Социални умения, мислене и интереси
  2. Познавателни способности и учене-визуализация и подпомагане в процеса на опознаване на заобикалящата среда
  3. Гъвкавост-ядосва се, когато плановете в главата на детето се нарушат. Липсва способност да планира дейностите, действа хаотично.
  4. Сетивност- опознаване на заобикалящата среда чрез сетивата-зрение, слух, обоняние, вкус, допир.
  5. Комуникация- гласът като носител на информация-различава дружелюбния от грубия тон
  6. Поведение- може да усети кой е приятелски или не настроен към детето-усеща чрез тембъра на гласа
 
Как да помогем на дете с аутизъм. Първи стъпки

Ранната интервенция е ключът към подобряване на развитието на детето, преодоляване на неврологичните смущения, проблемите с комуникацията и социалните умения.

Първа стъпка: желателно е да направите медицинска консултация с лекар-специалист за здравословното състояние на детето. Голяма част от децата от аутистичния спектър имат непоносимост към храни, съдържащи глутен и казеин. Изблиците на гняв, самонараняването, стереотините движения и др. Може да са породени от смущения в храносмилателната система, хранителни и други алергии.

Втора стъпка: по преценка на лекаря, детето ви може да бъде подложено за определен период от време на храни, които съдържат ечемик, ръж, овес, пшеница. Сед като преминат на такава диета, много от децата подобряват състоянието си.

Трета стъпка: Потърсете помощ от специален педагог, логопед, ерготерапевт, за да започне детето ви езиково-говорна терапия, да придобие определи навици, които ще му помогнат само да се справя с ежедневните дейности.

Четвърта стъпка: Включете детето самостоятелно или в група да работи със сензорен терапевт или ерготерапевт. По този начин то се опознава заобикалящата го среда чрез сетивата си- слух, зрение, допир, вкус и обоняние.

Пета стъпка: Необходимостта детето да посещава сензорен терапевт и/или ерготерапевт е от голямо значение, тъй като то ще развие умения за независим живот-от координираните движения до усещанията за заобикалящата среда чрез сетивата си.
Натиснете за да чуете текста! Кликнете на аудио иконката