Welcome to Деца със СОП   Натиснете за да чуете текста! Welcome to Деца със СОП Кликнете на аудио иконката GSpeech

Представяне на добри практики в приобщаващото образование чрез сътрудничество между СУ „Йордан Йовков” град Бургас и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
 

     Специален педагог от Регионален център – Бургас проведе открито занятие с ученици със специални образователни потребности на 21.11.2018г. в ресурсния кабинет в СУ „Йордан Йовков” град Бургас. Мероприятието е част от Годишния план за развитие на институцията. Г-жа Фотинка Краева – ресурсен учител, представи занятие с ученици със специални образователни потребности от втори клас на  СУ „Йордан Йовков” гр. Бургас. Темата бе „Род на съществителното име”.

     Целта на занятието бе учениците да затвърдят знанията си за граматическата категория, да  развиват и обогатяват речта. Децата с интерес и внимание следваха указанията на ресурсния учител и стъпка по стъпка навлизаха в темата чрез представената презентация. Още в първите минути малките любознайковци придобиха умения как да различават родовете чрез вълшебните думички – един, една, едно. С помощ от г-жа Краева учениците се справяха с поставените задачи, които бяха умело прецезирани и диференцирани. Специалният педагог успя да заинтригува учениците с интерпретация на приказката „Дядо и ряпа”. Идейният замисъл бе кратка почивка, а след това отново под формата на игра учениците да се упражнят върху граматическата категория род на съществителните имена. В края на занятието г-жа Краева даде положителна оценка за работата на малките ученици и за финал отправи към всички пожелания за здраве и любов, във връзка с Деня на християнското семейство. Децата работиха в спокойна обстановка, която предразполага към по-добри творчески резултати. В училището е оборудван съвременен модерен кабинет за деца и ученици със специални образователни потребности, снабден с богат дидактичен материал и различни помощно-технически средства.

       Гости на занятието бяха  директорът на СУ „Йордан Йовков” – г-жа Анна Пенева, директорът на РЦПППО – г-жа Антоанета Стоянова,  както и учители и специалисти от двете институции. Г-жа Пенева изказа задоволство от добрата екипна работа, която се осъществява между Регионален център и училището. С децата със специални образователни потребности работят съвместно ресурсен учител, логопед, психолог, слухово-речеви рехабилитатор и учители от СУ „Йордан Йовков”. Резултатът от дейността на всички педагози е виден от успеваемостга на учениците, получаващи допълнителна подкрепа.

 

Натиснете за да чуете текста! Кликнете на аудио иконката