Welcome to Деца със СОП   Натиснете за да чуете текста! Welcome to Деца със СОП Кликнете на аудио иконката GSpeech

Играта в ерготерапията


Освен че е дейност, която съществува във всеки етап от живота, играта е най-подходящият начин за детето да научи света, в който живее и да изразява емоции като щастие, безпокойство и радост особено през първите години от живота. Bundy го описва "играта" като транзакция между индивида и околната среда, които са вътрешно мотивирани без ограничения от обективната реалност.


Играта е първокласна заетост на детето. Чрез играта децата могат да получат развитие във всички етапи от живота си, да научат за професионалната роля, поведението и как да взаимодействат безопасно и подходящо в тяхната среда. Децата с аутизъм показват нетипична и недостатъчна игра и умения на различни нива. Те извършват стереотипни движения с играчките- въртят ги, бутат напред-назад и т.н. което говори за липса на социални умения, гъвкавост и креативност и липса на умение да продължи да играе.

Отсъствието на взаимодействие на деца с аутизъм с техните връстници по време на игра ограничава уменията им за игра и те играят обикновено сами- /самодостатъчни са/. При тях няма развито моторно планиране, защото не умеят да играят в малки групи и не могат да се приобщят в колектив или го правят много трудно и бавно.


Ерготерапевтите определят важността на играта при децата като най- важна в процеса на тяхното развитие и оформяне като личност. То трябва да играе през целия си живот при различни ситуации.  Осигуряването на ангажираност с играта при деца с аутизъм е един от най-важните параметри на ерготерапевтичните интервенции. Най-важната  цел при ерготерапия при деца с аутизъм е да се гарантира постигане на умения за моторно планиране и практикуване, което ще подобри конкретното мислене на детето и ще изгради и подобри неговите игрови умения.


Играта е многоизмерен феномен, който включва забавление, спонтанност,
решаване на умения и креативност и изисква съвместна работа на различни нива от развитието на детето.
Участието в играта и устойчивостта на играта продължават толкова дълго, колкото самомотивацията и творчеството на играча продължава. Активно ангажиране на деца с аутизъм в игра и поддържането на играта с адаптивна реакция е една от най-важните цели в професията на ерготерапевта.
Нашите сетива (тактилни, зрителни, слухови, обонятелни, вкусови, проприоцептивни и вестибуларни) са да събираме информация от средата, в която живеем, да осигуряваме адаптивни отговори, подходящи за околната среда и да обобщаваме това, което научаваме. Сензорната информация
е ефективна при установяването на схема на тялото, която е един от най-важните компоненти на двигателната система и уменията за планиране.

Проучванията сочат, че развитието на тактилна, зрителна,слухова, проприоцептивна и вестибуларна системи са сензорни входове, които подобряват телесната и пространствената осведоменост.
Децата с аутизъм не успяват да произведат адаптивна реакция, подходяща за тяхната среда и имат недостатъчна информация по отношение на схемата на тялото и такава може да доведе до негативни преживявания в професионалния им живот,  до безпокойство, фрустрация, гняв и затваряне в себе си.

Играта, използвана в ерготерапията, може да доведе до мотивираща активност на детето, с вътрешно задвижване, което насърчава активното движение, самонасочване, взаимодействие, сензорно изграждане  и помага за справяне с различни ситуации от живота на детето с аутизъм.
 Проучване, оценяващо ефективността на терапията за игра в докладите от литературата, показва,че DIR-Floor Time /Игра на пода/ и подобни подходи за развитие имат положително въздействие върху емоционалното функциониране, комуникация и ежедневни житейски умения и освен това създава положителни промени във взаимодействието родител-дете. Отбелязано е, че професионалната терапия е базирана на играта, и подобрява двигателните и социалните умения при деца със забавяне на развитието.

Хеберт докладва в неговото изследване, че терапевтичните пиеси, практикувани за деца със забавяне на развитието в съответствие с техните професионални рамки подобряват уменията си за невербална и вербална комуникация

igrata-v-ergotherapiyata.png

 

Натиснете за да чуете текста! Кликнете на аудио иконката