Welcome to Деца със СОП   Натиснете за да чуете текста! Welcome to Деца със СОП Кликнете на аудио иконката GSpeech

Портал за деца със специални образователни потребности - СОП


Добре дошли в сайта за деца със СОП! Целта на приложението е да подпомага и подкрепя деца със специфични образователни трудности. Тук ще намерите методики за обучение, логически и дидактически игри както и много други полезни материали и техники свързани със специалните образователни потребности.

Език:

Вход

Facebook активност

Дарение

Ако сте доволни и намерихте нужната информация, ще сме Ви благодарни, ако направите дарение в подкрепа за развитието на портала за деца със СОП. Благодарим Ви от сърце! :)

Сума

Ерготерапия при аутизъм

Интервенция

1. Основни терапевтични подходи

Стимулиране развиването на умения

Улесняване и подкрепа

Адаптиране на средата

Информиране за близките

 • Стимулиране-с помощта на всички терапевтични средства като среда, предмети,професионални знания, личен опит.
 • * Улесняване- умения за анализ на функционалното ниво, осигуряване на необходимата подкрепа и улеснение /кога, къде, колко/
 • * Адаптиране на средата с цел стимулиране –подходяща обстановка за обучение-тъмнокафяви маси, подходяща височина, пердета и др.

      * Адаптиране на средата с цел улеснение- напр. Организация за работа отляво надясно за самостоятелно изпълнение на задача по схема

      * Подкрепа-напр.неплъзгаща  подложка за хранене, рампа.

 1. Общи цели

Ориентация в пространството и времето

*Социални умения и социално съзнание

*Реч, език и комуникация

*Игра, въображение и свободни занимания

*Училищни и трудови умения

*Самообслужване-у дома и на обществени места

 • Двигателни умения
 • Перцепция
 • Внимание
 • Емоционално развитие
 • Поведенчески проблеми
 • Работа с родителите
 1. Видове подходи

                   Макатон

 • Мултимодален подход за преподаване на комуникативни, езикови и граматически умения.
 • Средство за осигуряване на функционален речник за човек с комуникативни проблеми и за неговите партньори в общуването

Комбинация от жестове, знаци и символи, представени в два речника:основен речник/450 понятия/ и ресурсен речник

PECS-система за комуникация и общуване чрез картинки /С.К.О.К./

 • Първа фаза-начална комуникация-детето обменя една единствена картинка за желан предмет или дейност.
 • Втора фаза:разстояние и настоятелност-детето герализира придобитото умение от разстояние, на различно място и с различни лица.То се научава да бъде по-настоятелно.
 • Трета фаза-различаване на картинки.-детето избира любим предмет от две или повече картинки в комуникативната книжка.
 • Четвърта фаза:изречения
 • Детето конструира прости изречения като използва картинка “Аз искам”, последвана от картинка на желания предмет. След това детето започва да разширява изреченията, включвайки пролагателни, глаголи и предлози.
 • Пета фаза: отговор на въпрос
 • Детето се научава да използва PECS при отговор на въпроса “Какво искаш?”
 • Шеста фаза: Коментари
 • Детето се научава да отговаря на въпроси като например “Какво виждаш?”, Какво чуваш?”, “Какво е това?”Те започват да образуват изречения, които започват с “Аз виждам”, “Аз чувам”, “Това е”.

Floor time

 • Floortime е едновременно специализирана методика, в която обгрижващият си взаимодейства с детето за около 20 мин. седнали на пода и обща философия, характеризираща ежедневното общуване с детето.
 • Следване на детето като водач. Присъединяване към света на детето и въвличането му в споделен свят с цел подпомагане развитието на неговия функционален и емоционален капацитет.

4. Подготовка на задача


Цел

- Дефинирана ли е целта?

- Съобразена ли е с приоритетите на екипа?


Избор на дейност

- Фокусирана ли е избраната дейност върху целта и приоритетите?

- Необходимо ли е адаптиране на избраната задача?

Представяне на дейността

- Колко задачи включва?

- Може ли детето да я изпълни?

- Има ли нужда от промяна в броя на стъпките?

- Информация за дейността /задачата

- Може ли детето да разбере инструкциите?

- Премахнете ненужните елементи

- Размери –подходящи ли са?

- Има ли достатъчно време между задачите?

- Има ли детето цялостна представа за задачите?


5.Стъпки

- Организация и необходима подкрепа.

- Местоположение и организация на работното място.

- Организация на задачата (по-голям брой или по-малки подзадачи).

- Сложност –брой на стъпките.

- Необходимост от визуално представяне. 

Пример/краен продукт

 – визуално представяне на задачата.


Избор на средства

- Съответстват ли на целите?

- Продължителност?

- Очаквано ниво на концентрация и внимание?

- Обмислени ли са всички статични и динамични аспекти на дейността (да не се загуби в детайли и др.)             

Количествена характеристика на средствата

- Продължителност (подготовка/дейност/приключване)

- Цялостна представа (обсъдена в екипа)

- Колко дълго трябва да е активно детето?

- Какви средства са необходими?

- Има ли излишни средства и материали?

- Не забравяйте нищо!

- Внимателно представете задачата.

-Проверихте ли всички стъпки?

-Съставете мисловен образ на задачата и пак проверете


6. Полезни съвети

Стимул, награда

- Резервна карта в джоба за извънредни ситуации

- Следваща стъпка –израз на желание чрез рисунка

- Използване на предмети –ако детето не проявява интерес към картинки

Задача-пример:

- измий ръцете си със сапун

- измий зъбите с четка и паста за зъби

Данни за контакт

Позиция:
Специалист, ресурсен учител, логопед и ерготерапевт
Адрес:      ул. "Кирил и Методий" 37
Бургас
България
Телефон:  Skype: stanislava_kodeva
Мобилен:  Тел: 0886 111 998

Анкета

Трябва ли държавата да се намеси при липсата на опитни педагози при деца със СОП?

No answer selected. Please try again.
Please select either existing option or enter your own, however not both.
Please select minimum 0 answer(s) and maximum 4 answer(s).
/component/communitypolls/?task=poll.vote
1
radio
[{"id":"1","title":"\u0414\u0430, \u0437\u0430\u0434\u044a\u043b\u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u043d\u043e \u0435!","votes":"162","type":"x","order":"1","pct":85.2600000000000051159076974727213382720947265625,"resources":[]},{"id":"2","title":"\u0414\u0430, \u043d\u043e \u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0432\u0441\u044f\u043a\u0430 \u0446\u0435\u043d\u0430.","votes":"18","type":"x","order":"2","pct":9.4700000000000006394884621840901672840118408203125,"resources":[]},{"id":"3","title":"\u041d\u0435 \u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0434\u044a\u0440\u0436\u0430\u0432\u0430\u0442\u0430.","votes":"6","type":"x","order":"3","pct":3.160000000000000142108547152020037174224853515625,"resources":[]},{"id":"4","title":"\u041d\u044f\u043c\u0430 \u043d\u0443\u0436\u0434\u0430, \u0434\u044a\u0440\u0436\u0430\u0432\u0430\u0442\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u044a\u0447\u043d\u043e.","votes":"4","type":"x","order":"4","pct":2.109999999999999875655021241982467472553253173828125,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] ["rgba(255,91,0,0.7)","rgba(74,192,242,0.7)","rgba(184,0,40,0.7)","rgba(238,246,108,0.7)","rgba(96,187,34,0.7)","rgba(185,106,154,0.7)","rgba(98,194,204,0.7)"] 350
bottom 200

Кой е тук

В момента има 22  гости и няма потребители и в сайта

Copyright © 2023 Деца със специални образователни потребности - СОП  Rights Reserved.

On Screen Facebook Popup by Infofru

Подкрепете ни като харесате страничката ни във Facebook. :) Благодарим Ви!

Затвори

Натиснете за да чуете текста! Кликнете на аудио иконката