Welcome to Деца със СОП   Натиснете за да чуете текста! Welcome to Деца със СОП Кликнете на аудио иконката GSpeech

Маркери за хиперактивност и дефицит на вниманието

Прояви на ADHD

водещи белези в какво се проявяват

*хиперактивност- прекалена двигателна активност, несъвместима и неуместна с конкретната ситуация (виж снимката)

*нарушено внимание- трудно съсредоточаване и поддържане на концентрация за времето, характерно за възрастта, не се абстрахира от външните дразнители

*леки неврологични изменения- потрепване на мускулите на лицето, тремор на пръстите на ръцете, произволно съкращаване на мускули (хиперкинеза), нарушена координация на сухожилните рефлекси

*емоционална лабилност чести смени на настроението, повишена раздразнителност, тревожност, чувство за страх, плачливост

*нарушено възприятие обичайно поразява очите – децата не успяват да очертаят рисунка, да различат размер и направление, не се ориентират в пространството, не отличават част от цялото, неправилно четат букви, слухът зле различава отделните съгласни, невярно възпроизвеждат ритъм

психически и физически изменения повишена импулсивност, бързо уморяване на двете нива, нарушена реч, заекване. Често главоболие, нарушен апетит и др.

*невротични привички- гризане на ноктите, смучене на палеца, стереотипни движения, свидетелстващи за вътрешно напрежение, натрапчиви тикове, главно на лицето

нарушен сън ритъмът е нарушен от първия ден след раждането, сънливост денем, бодърстване нощем. В по-голяма възраст – късно заспиване, трудно ставане.

 

ТЕСТ ЗА ХИПЕРАКТИВНОСТ И ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО

 

 - Моето дете допуска грешки поради небрежност.

 - Моето дете много трудно успява да се съсредоточи върху учебни или други дейности.

 - Моето дете рядко завършва определена дейност, преди да започне друга.

 - Струва ми се, че детето ми не ме чува, дори когато се обръщам непосредствено към него.

 - Детето ми не е организирано и дори с моя  помощ му е трудно да се научи да бъде организирано.

 - Моето дете често губи личните си вещи и забравя да изпълни домашните си задачи.

- Детето ми обикновено се опитва да избегне задачи, които изискват продължителна концентрация и постоянни умствени усилия.

 - Моето дете често забравя да направи нещо, дори когато му се напомня. 

 - Дори най-незначителни неща са в състояние да разсеят детето ми и да му попречат да изпълни определена задача.

 

Ако сте отбелязали 6 и повече твърдения с отговор ‚да“, то е възможно детето ви да е с дефицит на внимание. Този тест е неофициален и не претендира за точност. Ако допускате, че детето е с дефицит на внимание, то за диагноза следва да се обърнете към лекар или специалист в областта на психичното здраве. Има методи за лечение, които могат съществено да намалят проявите на подобно поведение.

 

 

 Терапия

При установяване на диагноза следва избора на терапия. Същността й зависи от изразеността на симптомите. В лечението се включват педагогическа и психологическа работа. Медикаментите остават на втори план, особено синтетичните, но те стават задължителни при липсата на резултати.

 

Родителите не трябва да игнорират лечението. Нелекувана хиперактивност с израстването ще създава все по-сериозни проблеми – опасно високо равнище на тревожност, асоциално поведение, риск от престъпване на закона, склонност към наркотична зависимост. Смята се, че 1% от възрастните страдат от СДВХ.

Неотменна част от терапията е работа с психолог за трениране на паметта и развиване на внимателност. Психологът ползва методики за снижаване на тревожността. Той или логопед се заемат с дефектите на речта. Заедно специалистите развиват комуникативни навици и нивелират  конфликтността.

Психологически техники

  1. Когнитивно-поведенческа методика – сформира у детето конструктивни модели на поведение. Психологът му помага да се разбира, да контролира емоциите си, да реагира правилно на жизнените ситуации;
  2. Игрова терапия дава отличен ефект във възрастовата група 7 – 10 години. Чрез игри детето се обучава на търпение, внимателно отношение, контрол върху емоциите и импулсивността;
  3. Арт-терапия намалява тревожността и освобождава вътрешното напрягане. Развива устойчивост на вниманието, паметта, оказва цялостно положително влияние върху ЦНС на детето.

Стратегия и техники за работа с деца

На родителите се препоръчва да участват в занятията, за да обучат и себе си на адекватна грижа. Нерядко татко и мама не овладяват раздразнителността и депресивните състояния, защото не ги разбират и им се дразнят.

Сесиите в партньорство помагат на родителите да изберат правилен модел на поведение и да премахнат грешките си във възпитателния процес. По време на уроците с психолог родителите на хиперактивни деца разбират, че забраните не действат, а обратно – усложняват и влошават ситуацията.

Данни за контакт

Позиция:
Специалист, ресурсен учител, логопед и ерготерапевт
Адрес:      ул. "Кирил и Методий" 37
Бургас
България
Телефон:  Skype: stanislava_kodeva
Мобилен:  Тел: 0886 111 998


Натиснете за да чуете текста! Кликнете на аудио иконката