Welcome to Деца със СОП   Натиснете за да чуете текста! Welcome to Деца със СОП Кликнете на аудио иконката GSpeech

                  РАБОТЕН ЛИСТ Упражнение за децата да усъвършенстват фонематичния си слух

        Заниманието за деца в предучилищна възраст, които познават и могат да пишат с печатни букви. Те трябва първо да определят кой е първият звук в думата и след това  да запишат неговата буква.  Това упражнение ще помогне на децата да  усъвършенстват фонематичния си слух, както и да развият умението си за съотнасяне на даден звук към неговата буква.
Изготвил: Станислава Кодева:логопед към РЦПППО-гр.Бургас

Натиснете за да чуете текста! Кликнете на аудио иконката