Welcome to Деца със СОП   Натиснете за да чуете текста! Welcome to Деца със СОП Кликнете на аудио иконката GSpeech
РАБОТЕН ЛИСТ

Дневен режимРазкажи по картинките


Изготвил:Станислава Кодева-логопед към РЦПППО-гр.Бургас


Натиснете за да чуете текста! Кликнете на аудио иконката