Welcome to Деца със СОП   Натиснете за да чуете текста! Welcome to Деца със СОП Кликнете на аудио иконката GSpeech

Здравейте, приятели!
Казвам се Станислава Кодева и работя с най- нежната и чувствителна материя-детската душа. По професия съм логопед и специален педагог. Усилията ми са насочени към подпомагането на деца със специални образователни потребности.


Бакалавърската ми степен е начална училищна педагогика в ШУ „Епископ Константин Преславски“ в гр. Шумен. Продължих обучението си в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и завърших магистърска степен „Комуникативни нарушения на развитието“.
Имам следдипломна квалификация по специална педагогика-направление „Ресурсен учител“ към Тракийски университет- гр. Стара Загора.
Преминала съм през двумесечен обучителен курс по сугестопедия и сугестология по метода на проф. д-р Георги Лозанов към Университет „Проф.д-р Асен Златаров“-гр.Бургас.
Синът ми проговори на 5 години. Той изпитваше и обучителните трудности, по време на началния етап на училище. Всичко това ме мотивира и провокира желанието в мен да изследвам специалната педагогика и по- точно работата с деца с обучителни трудности, с деца от аутистичния спектър, на които им е трудно да комуникират и живеят в свой, собствен свят. Деца, които имат езиково-говорни нарушения, деца-билингви, с майчин език турски,руски и ромски език.
Преди една година завърших курс по Бахова терапия в гр. София, при една от най- известните бахови терапевтки в страната- Станимира Флипова.
Според д-р Бах болестните симптоми са следст¬вие на определени душевни състояния (страх, потис-натост, ревност, изтощение, вкопчване, критичност и т. н.), които нарушават баланса и правилното функциониране на човешкия организъм. С възстановя¬ването на енергийното равновесие в него и отваря¬нето му към по-високи импулси се възвръщат естес¬твената радост от живота, любовта и спокойстви¬ето в душата, в резултат на което болестите се повлияват положително и изчезват.
Партньор съм на сайта „Портал за деца с дислексия“, като заедно с колегата ми Денислав Лефтеров публикуваме материали за обучителните трудности, които изпитват децата и се стараем с компетентни отговори да отговорим на въпроси на родители. Обменяме идеи, съвети и опит с колеги-масови учители и специални педагози от цялата страна.
Ние сме открити хора-специалисти, които имат мисия в живота-да помагат на децата,да се чувстват спокойни, уверени и можещи!

Станислава Кодева

Натиснете за да чуете текста! Кликнете на аудио иконката