Welcome to Деца със СОП   Натиснете за да чуете текста! Welcome to Деца със СОП Кликнете на аудио иконката GSpeech

 Ресурсните центрове се преструктурират в Центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

 Досегашните ресурсни центрове, които са за подпомагане на интегрираното обучение ще бъдат поетапно  преструктурирани в центрове за подкрепа на приобщаващото образование.  Самият процес стартира от 1 август 2016 година. Сегашните 28 ресурсни центъра в страната ще се казват регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.  Философията на закона  е насочена към приобщаването на децата, независимо от техните потребности.

„Стандартът за приобщаващо образование е краеъгълен камък на образователната реформа, тъй като той като цяло преобръща нивата на подкрепа в училище. В училището вече се регламентира допълнителна и обща образователна подкрепа за учениците, които имат нужда от допълнителен стимул и възможности да участват в общообразователния процес. В този стандарт се разглежда обучението на децата със специални потребности, децата от различен етнически произход, децата-бежанци, децата, които са в някакъв риск. Друг много специфичен момент е свързан с това, че като възможност за допълнителна подкрепа се разпознават и талантливите деца, т.е. смята се, че те също имат нужда от подкрепа, за да могат пълноценно да развият своя потенциал“ – коментира Калоян Дамянов, съветник на министъра на образованието и науката, който взе участие на 2 август във Враца в обсъждането на нов държавен образователен стандарт за приобщаващо образование.

  „ Знаем, че ако оставим само училищните екипи да определят кое дете се нуждае от такава подкрепа, е възможно някои директори заради финансови ползи да насочат за допълнителна подкрепа деца, които нямат такава необходимост. Затова регионалният център ще потвърждава оценката, която ще се извършва на ниво училище и детска градина. Първичната оценка вече ще се случва там, където е детето, според ресурсите на училището. Ако то разполага със специалисти, те ще си извършат оценката, а регионалният център само ще я потвърди. Тоест, ние ще наложим един стандарт в това грижите да достигнат до децата според най-необходимите средства, потребности и технологии, от които се нуждаят”, коментира секретарят на Националната асоциация на ресурсните учители Стоян Павлов. Той уточни, че регионалният център ще следи наистина да се предлагат стандартите – да има достъп на децата, но да няма злоупотреби от страна на училищните екипи. Там, където няма такива екипи, в закона е записано, регионалният център ще изпраща специалисти, както досега, които ще извършат тази оценка. Има училища и детски градини, където има по едно-две деца, които се нуждаят от подкрепа и училището няма ресурсите, за да си назначи собствен специалист и регионалният център ще изпраща специалисти както досега. „Колкото до помощните училища, за тях се предвижда да бъдат специализирани центрове – държавни или общински, които ще се грижат за децата, които сега са ученици на помощните училища, само че в масовото училище. Този център ще осигурява допълнителна подкрепа за деца с множество и тежки увреждания, само че в масова среда. Това е идеята на законодателя”, каза още Павлов.

 

Автор: Станислава Кодева

Натиснете за да чуете текста! Кликнете на аудио иконката