Welcome to Деца със СОП   Натиснете за да чуете текста! Welcome to Деца със СОП Кликнете на аудио иконката GSpeech

„Котвички“ помагат на Ина да преодолее дислексията.
Възпитаничка на Станислава Кодева от ресурсната група която тя ръководи.
Ина е на 14 год. и се затруднява при усвояването на уроците в училище. Детето е старателно,умно и упорито, но не може да учи по даден стереотип. Необходимо й е онагледяване по време на учене. Майката на Ина забелязва първа обучителните й трудности и решава да онагледява учебния материал с цветни моливи, като буквално „рисува“ уроците. Така, помощните листи, майката и дъщерята наричат „Котвичките на Ина“. Момичето започва да учи по- лесно и по-бързо запаметява.
Дислексията не е „болест“ или „увреждане“, нито е резултат от лошо обучение и възпитание. Децата имат нужда от различен подход в обучението си, като се набляга на техните силни страни.
Как да разпознаем дислексията?
В предучилищна възраст

• Кратък или отсъстващ период на пълзене
• Закъснение в развитието на речта, затруднения при формирането на изречения и правилното произнасяне на думите
• Трудности при многосрични думи
• Обща несръчност и некоординираност: трудности при връзване на връзки, обличане, самостоятелно хранене, трудности при хвърляне, удряне и хващане на топка, хващане на молива по необичаен начин
• Трудности при посочване на ляво-дясно, нагоре-надолу, преди-после и други думи които показват посока и време, трудности при запомняне на реда на дните на седмицата и месеците
• Трудности при изпълняване на дейности с фонологично разбиране
• Разменя местата на буквите и числата (напр. 15 вместо 51) и обърква сходните звуци (напр. ш ,ч)
• Трудности при научаване на стихчета и имена
• Чува неща, които не са казани или са останали незабелязани от другите. Лесно се разсейва от шумове

В начална училищна възраст
• четене: трудно разпознаване на самостоятелни думи; трудности при четене на глас (бавно четене, не използва точки); умора след бързо четене; по-добро разбиране при слушане, отколкото при четене; заместване на думи и букви със зрително сходни; заместване на думи с други със сходно значение; изпускане, прибавяне или сменяне на малки думи; трудности при възприемане на думи, които не може да си представи зрително; оплаквания от световъртеж, главоболие или болки в корема по време на четене; оплаквания от несъществуващи движения на буквите, по време на четене, писане или преписване.
• правопис: заместване на зрително сходни букви; неправилно писане на обикновени думи; грешки при преписване; знаци на несигурност при писане (изтривания, корекции).
• писане: неправилен начин, по който детето държи молива; трябват много упражнения, за да може да пише правилно една дума; бавно, изморително писане; грешно начало и край на буквите; трудности при писане на един ред; разстоянието между думите може да е много голямо, много малко или понякога изобщо не съществува.
• писмено изразяване: много кратки изречения; неправилно използване на точки и други знаци; нужда от повече време от обичайното за написване на едно изречение или писмена работа; неразбираем текст.
• математика: трудности при пресмятане с преминаване през десетица; трудности при чертане на схеми по геометрия; трудности при използване на умножение и/или деление; трудности при използване на части от цялото; за да реши математическите задачи (дори и най-лесните), използва пръстите си; може да брои последователно, но се затруднява да преброи конкретни обекти и да оперира с пари; може да решава аритметични задачи, но словесните го затрудняват.
• организация на времето: затруднения при използване на часовник; трудности при запомняне на месеци и дати; проблеми при организацията на времето, за да завърши една дейност; трудности при запомняне на ред и час на училищната програма.
• организация на простанството: продължава да обърква ляво и дясно; лоша пространствена ориентация; има трудности при организация на обектите в стаята си.
• други дейности: затруднения при вързане на връзки на обувките; затруднения при обличане/събличане; трудности при писане на големи букви; често падане, блъскане в предмети; чудесна дългосрочна памет по отношение на лични преживявания, места и лица и обратно - слаба памет за факти и случки, които не са лично преживени; мисленето е главно чрез образи, картини и чувства, без звукове и думи (слаба вътрешна реч).
В средна училищна възраст
• Четенето продължава да е неточно
• Продължава да прави грешки при правопис
• Трябва да му повторят както телефоните номера, така и някакви инструкции, за да може да ги запомн
• Има трудности при произнасяне на дълги и сложни думи
• Обърква местоположения и дати
• Има лоша самоувереност и самооценка
• Детето има добри, но и лоши дни
Съвети:
1.Доброто познаване на симтомите и ранната диагностика на нарушението могат значително да повишат успеваемостта на детето!
2.Диагностика на дислексия се извършва от логопед специалист и психолог. Ако имате съмнения относно проведената диагностика или поставената диагноза – потърсете второ мнение, това е ваше право!
3.Използването на подходящи, образно представени материали за обучение и адекватен педагогически подход към децата с дислексия са важно условие за тяхното пълноценно развитие!

Натиснете за да чуете текста! Кликнете на аудио иконката