Welcome to Деца със СОП   Натиснете за да чуете текста! Welcome to Деца със СОП Кликнете на аудио иконката GSpeech

Ранни индикатори за нарушена сензорна интеграця

                          От 0 до 12 месеца

 • Не е развило режим на спане и бодърстване,трудно заспива.
 • Извива се на дъга или се дърпа, когато го държат
 • Става раздразнително, когато го местят
 • Предпочита да стои в една и съща поза
 • Не обича взаимодействие с околните
 • Избягва поставянето на играчки в устата
 • Има затруднения при хранене с по- твърди храни
 • „Изключва се“ при поднасяне на повече стимули
 • Използва само едната си ръка /след 8-мия месец/

                   От 12 до 18 месеца

 • Не се храни с пръсти, не пипа играчки с по-твърда повърхност, не обича да си цапа ръцете
 • Става неспокойно при обличане, смяна на памперса и къпане
 • Не се развива играта-все още лапа играчките, удря ги или ги хвърля
 • Задържа вниманието си върху нова играчка за кратко време, не изследва играчките
 • Няма добър визуален контакт
 • Става нервно от някои дрехи, избягва да обува обувки или носи обувки върху всякакви повърхности
 • Стряска се от силни шумове

           
                   От 18 до 36 месеца

 • Не може да стои седнало, избягва движения или има постоянна нужда от движения като скачане, люлеене и клатене
 • Лесно се разсейва от звуци и светлини
 • Обърква се при групови дейности, избягва нови игри и ситуации
 • Разстройва се, когато рутинните действия и планове се променят
 • Има необичайна реакция към светлина, миризма и други сензорни стимули
 • Не търпи сресване и миене на косата, миене на зъбите

Ерготерапията осигурява възможност за максимална степен на самостоятелност и независимост на лица с физически, умствени и емоционални отклонения чрез развиване, възстановяване, поддържане или промяна в ежедневните им умения за самообслужване и трудова дейност. Освен това ерготерапевтите спомагат за компенсирането на трайно увредени функции чрез адаптиране на домашната, училищна и работна среда. Основна цел на ерготерапевтичната интервенция е да осигури пълно и активно участие на хората с увреждания в обществения живот и да подобри качеството на техния живот. Отличителна особеност на ерготерапията е холистичният подход към клиента, който е поставен в центъра на терапевтичния процес.

 

 

Натиснете за да чуете текста! Кликнете на аудио иконката