Портал за деца със специални образователни потребности - СОП


Добре дошли в сайта за деца със СОП! Целта на приложението е да подпомага и подкрепя деца със специфични образователни трудности. Тук ще намерите методики за обучение, логически и дидактически игри както и много други полезни материали и техники свързани със специалните образователни потребности.

Език:

Вход

Facebook активност

Дарение

Ако сте доволни и намерихте нужната информация, ще сме Ви благодарни, ако направите дарение в подкрепа за развитието на портала за деца със СОП. Благодарим Ви от сърце! :)

Сума
Слухово-речев гнозис

Логопедично занятие за развитие на слухово-речев гнозис /фонематичен слух/ се проведе днес с деца-потребители на ЦОП-гр.Созопол, в ДГ „Снежанка“ в морския град.

Фонематичният слух е твърде важен в логопедичната теория и практика. Ако детето не може да разпознава , различава отделните речеви звукове, то логично е да предположим, че няма да овладее както езика, така и звукопроизношението на този език.

Нарушението на слухово-речевия гнозис се установява при дислалия, дисфазия на развитието, някои форми на дислексия, някои форми на афазия.

Данни за контакт

Позиция:
Специалист, ресурсен учител, логопед и ерготерапевт
Адрес:      ул. "Кирил и Методий" 37
Бургас
България
Телефон:  Skype: stanislava_kodeva
Мобилен:  Тел: 0886 111 998

Сензорно-интегративна дисфункция

МАРКЕРИ

Децата със сензорно-интегративна дисфункция показват необичайна реакция на докосване и движения.

* Допир - избягват да докосват и да бъдат докосвани. Често ходят на пръсти.

* Движение- стъпалата им не се отделят от земята. Избягват детски площадки. Ако са с понижена чувствителност, им харесва да се люлеят силно и дълго.

* Изпитват дискомфорт в шумна среда

* Не обичат да си цапат ръцете.

* Не обичат да бъдат докосвани.

* Чувствителност към миризми.

* Самонараняващо поведение.

* Проговарят късно.

* Затруднена фина моторика и графични умения.

 

Какво да направим?

* Бъдете наблюдателни.

* Намерете терапевт с умения в областта на сензорната терапия и интеграция и/ или ерготерапевт.

* Потърсете повече специализирана информация.

* Общувайте с други родители, имащи подобни проблеми.


Данни за контакт

Позиция:
Специалист, ресурсен учител, логопед и ерготерапевт
Адрес:      ул. "Кирил и Методий" 37
Бургас
България
Телефон:  Skype: stanislava_kodeva
Мобилен:  Тел: 0886 111 998

Как може да помогне ерготерапевтът на детето ви?

Ерготерапевтът подпомага децата с някакъв вид нарушение/дефицит в три направления:

* самообслужване

* обучение

* игри

 

Ако забележите, че вашето дете изпитва трудности в ежедневните дейности или самостоятелното изпълнение на задачите, то имате основание да се консултирате с ерготерапевт.

 

Основните маркери, свързани със затруднения са:

* несправяне с ежедневните дейности в семейството, детската градина, училище

* затруднения при игра

* трудно се концентрира и задържа внимание в дадена дейност

* трудно координира действията си

* изпитва сериозни затруднения при обличане, събличане, откопчаване, закопчаване, хранене, миене, къпане, ползване на тоалетна и др.

За контакти: Станислава Кодева

Предучилищната възраст е важен и специфичен момент в живота на детето. В детската градина то усвоява умения и навици, необходими му за цял живот. Там то се мотивира и подготвя за училище, учи се как да общува с връстници и възрастни, как да работи в екип.

Предучилищното образование осигурява възпитание и социализиране. Упражненията са насочени към развитие на фината моторика и овладяване на правилното изписване на буквите чрез писане на елементи по образец, следване посоката на стрелките, изписване по контур.

За контакти: Станислава Кодева

Кога трябва да се обърнем за помощ към ерготерапевт?

 

  1. Груба моторика и координация

*  Изглежда по-слаб от другите деца на тази възраст, лесно се изморява

*  Изпитва трудности при скачане, клякане или бягане в сравнение с други деца на тази възраст

*  Изглежда тромав и несигурен в движенията си

*  Бавен, непохватен, често се препъва и пада

*  Обърква посоките ляво-дясно

*  Дълго време не може да определи водещата ръка /след 4 год.възраст/

*  Играе навън с нежелание, предпочита дейностите в групата /класа/

*  Има неправилна стойка на масата /чина/, не си помага с другата ръка

*  Изглежда винаги отпуснат, хипотоничен

*  Изглежда винаги схванат и напрегнат

  1. Фина моторика

*   Изпитва трудности с рисуване, оцветяване, изрязване /избягва тези дейности/

*  Неправилен захват  на молива /химикала/

*  Често чупи моливи при писане, линиите се удебелени, къса листите

*  Недостатъчно силно държи предмети в ръка-молив, флумастер, химикал, съответно пише бледо и едвам забележимо

*  Трудно пише в реда, не спазва линията предназначена за писане

  1. Развитие на езика и говора

*  Поява на гукане и лепет /6-8 мес./

*  Първи думи /след 2 год.възраст/

*  Първи изречения /след 3 год.възраст/

*  Първи данни за комуникативно нарушение

 

  1. Тактилна чувствителност

*  Отдръпва се при допир, не обича да бъде докосвано

*  Не обича да се цапа

*  Не обича да бъде прегръщан

*  Избягва места, където са събрани много хора

*  Слаба/силна чувствителност към болка

 

  1. Вестибуларна чувствителност

*  Страх от движения- люлеене, въртене, подхвърляне

*  Не може да пази равновесие

*  Постоянно е в движение, трудно се задържа на едно място

 

  1. Слухова преработка

*  Чувствителен към силен шум

*  Говори прекален много

*  Обича да вдига шум

*  Не реагира на вербални сигнали

*  Трудно се справя със словесни задачи

*  Говори неразбираемо

 

  1. Поведение и емоционалност

*  Трудно приема промени в рутинни действия

*  Лесно изпада във фрустрация /лесно се разстройва дори от незначителни неща/

*  Избягва зрителен контакт

*  Не търси контакт при общуване

*  Не реагира на поставените граници/правила

*  Иска сам да се разпорежда в средата си

*  Изпитва трудности в разбирането на реакциите на другите деца

*  Страхува се/плаши се от непознати


Изготвила: Станислава Кодева 
В часа на логопеда: пръстов гнозис-вербален метод. От детето се изисква да посочи назования от специалиста пръст на ръката си. То трябва да знае имената на пръстите по реда си и произволно / разбъркано/. При установени проблеми се наблюдава нарушения, свързани с езиковите форми на комуникация, алексия, аграфия, дислексия, дисграфия.

Езиково декодиране или още разбиране значението на думите е важен етап от развитието на детето. Когато общува с най- близките си и в детската градина, то възприема чрез слуха думите и тяхното значение.

Ето защо диалога между семейството, учителите и децата е определящ за по-нататъшното развитие и формирането му като личност. След 4 – годишна възраст детето прави осъзнати усилия за по – правилно и точно произношение на думите. То чува не само речта на околните, но и своята собствена реч, което му позволява да съпоставя звученето на собствената речева продукция с получаваните от възрастните образи. Развитието на речта предполага и развитие на речниковия фонд, което се осъществява в процеса на речевото общуване.

Възприемащото речта на околните дете е способно самостоятелно да овладее огромен словесен запас. То самостоятелно се учи да обозначава с думи всички предмети, които го заобикалят, техните качества и признаци, както и действията, които извършват или се извършват от тях.

Това се дължи на слуха. СЪВЕТИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ:
- Говорете на детето и обяснявайте с по-прости думи и изречения.
- Изслушвайте детето, когато иска да ви каже или сподели нещо с вас.
- Отнасяйте се с разбиране към неговите емоции, радости, чувства.
- Разказвайте приказки на детето и онагледявайте с цветни картинки от книги.
- Ограничете до минимум електронни устройства като мобилни телефони, таблети, ТВ и т.н. Доказано е, че те възпрепятстват появата и развитието на речта.


Ерготерапевтът работи с деца, родители и учители в търсене на решения за преодоляване на затрудненията и подобряване качеството на техния живот. Насърчава в максимална степен развиване на самостоятелност на детето в ежедневните дейности, обучението и игрите и допринася за повишаване на независимост, достъпност и безопасност на домашната и социална среда.

Основната роля на ерготерапевта е да оцени затрудненията на детето в изпълнението на ежедневните дейности, свързани с учене, игра и самообслужване, които се дължат на физически и/или психически увреждания, изоставане или задръжка в развитието.

Целта на ерготерапевтичната интервенция е да осигури пълно, активно и качествено участие на децата в обществения и училищния живот. Отличителна особеност на ерготерапията е холистичният подход към клиента, който е поставен в центъра на терапевтичния процес.

Фокусът на ерготерапевтичната практика е върху основните сфери на дейност, характерни за всяко дете:
• Самообслужване
• Обучение
• Игри

Дислексията или още специфични обучителни трудности е едно от най- изучаваните и най- разпространени комуникативни нарушения. Терминът «дислексия» често се ползва паралелно с термините «слепота за думи», стрефосимволия», »обучителна трудност», »нарушение при четене», »разтройство на четенето», »първично изоставане в четенето», »специфична дислексия на развитието».

Терминът «дислексия» произхожда от гръцки и буквално означава «трудности с думите».

Симптоми:

- замяна и смесване на фонетично близки или графически сходни знаци

- побуквено или сричково четене

- изменение на звуково- сричковата структура на думите

- нарушено разбиране на прочетен текст

 

Аграматизъм при четене на граматически правилно написан текст

Препоръки към родителите

* Бъдете внимателни към емоциите и чувствата на детето, както и към реакциите му.

* Говорете за нарушението с хора, с които се чувствате добре. Детето не трябва да остава с впечатление, че криете нещо от него или че се чувствате неловко.

* Насърчавайте детето да развива умения в области ,в които няма нарушения/спорт,артистични и творчески начинания/.

* Подредете пространствената среда на детето, така че да го улесните да учи вкъщи.

* Не прилагайте занижени изисквания към детето във всички области. Там, където няма нарушения, изисквайте повече.

Изготвил: Станислава Кодева-логопед и ерготерапевт

No photo description available.

Ролята на ерготерапевтa в учебния процес е да подпомага участието на учениците в училищните дейности — да поддържат необходимото внимание и да имат нужната концентрация за изпълнение на задачите в клас, да притежават необходимите зрително-моторни умения за писане и четене, захват на ученическите пособия, социални умения и др.
 
 
Ерготерапевтите в училищна среда: 
• Наблюдават изпълнението на учебните дейности и предоставят стратегии за улесняване на задачите с цел активно участие на децата със специални потребности в образователния процес. • Работят за намаляване на бариерите, които ограничават участието на учениците в рамките на училищната среда.
 • Използват помощни средства в подкрепа на успеха на учениците.
Помагат за идентифициране на дългосрочни цели за постигане на конкретни резултати в училище.
 • Помагат за планиране и изпълнение на учебните дейности в класната стая.

Прочети още...

 

За матурата, закостенялостта и системата, която винаги казва "не"

Вижте отговорите от матурите и външното оценяване по БЕЛ за 4-ти клас -  Flashnews

Над 110 хиляди седмокласници и десетокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Сто и десет хиляди деца се стараха усърдно да покажат своите знания и умения по роден език. За съжаление обаче няколко деца не можаха да се включат заради недомислия в системата на МОН. Така тези ученици почти са загубили шансовете си за добро класиране напред. Деца със специални образователни потребности, на които държавата помага... Не и в този случай.

В редакцията получихме сигнал за дете, болно от шарка в столицата. Болестта е добре позната сред учители и ученици, като детето е поставено под карантина от здравната инспекция. В подобна ситуация обаче ученикът не можа да отиде на матура, защото ще изложи на риск живота и здравето на своите учители и съученици. Да не говорим, че родителите ще бъдат санкционирани от РЗИ за нарушение на карантинния период.

В такава хипотеза от Министерство на образованието и науката процедира по следния стандартен начин: детето не е присъствало, получава 0 точки. Общо взето също е, когато някой ученик реши да избяга от матурата. Вероятно ако някое дете предаде бял лист ще има повече точки, защото и "Слаб 2" е оценка...

Прочети още...

Буквите не си стоят на мястото? Не се тревожете, дислексията е преодолима!

Ричард Брансън, Стив Джобс, Уолт Дисни – само част от имената, за които е трудно да повярваме, че някога са имали затруднения в четенето и писането
 

Ричард Брансън, Стив Джобс, Хенри Форд, Уолт Дисни, Том Крус, Чанинг Тейтъм - общото между всички тях е, че в някакъв момент от живота си са били изправени пред невъзможността да обработят правилно информацията при четене и писане. Или иначе казано, имали са затрудненията, които днес имат немалка част от децата (средно между 10-20% от хората по света), а именно дислексия.

Състояние, което - бързаме да кажем - се преодолява и далеч не означава, че човек с подобно нарушение ще остане встрани от необятния свят на книгите. 

 

Месец след началото на учебната година родителите вече имат своите наблюдения как се справят децата им в училище. Каквито и притеснения да ги сполетят обаче, специалистите са единодушни - просто потърсете помощ. Откриването на проблема по-бързо благоприятства за това детето да върне самочувствието си и да се впусне спокойно в морето от знания. 

С помощта на клиничните психолози Христина Дамянова от Института за психично здраве и развитие, и на Рени Велчева, която е и педагогически съветник в 41-во Основно училище "Св. Патриарх Евтимий" в София, обобщихме онова, което може да насочи родителите да тръгнат по правилния път с детето си, когато състоянието касае дислексия. 

Какво представлява дислексията? 

Рени Велчева: "Дислексия" идва от гръцки език и буквално означава "трудна дума" (dys - трудна и lexis - дума). Това е специфичен тип обработка на информацията на лингвистични стимули като букви, на начина, по който се обработва тя при четене, писане и смятане, понякога е свързана и със затруднения при прости аритметични операции.

Често има наследствена обремененост, около 49% се смята, че се предава от родители на деца и около 40% - между братя/сестри. 

Прочети още...

Как да стимулираме говора

shutterstock_682205398-1-800x400-1.jpg (800×400)
 
 
- Обяснявайте всичко в детайли, като използвате прости и ясни изрази, но никога променени или „бебешки“ думи.
 
-Ранното четене на книги е друго важно условие за развитието на езика и ученето на думи. Може да започнете с прости книги с твърди корици или текстилни с големи цветни фигури, които след това да дадете на бебето да си играе.
 
-Книгите трябва да „разказват“ за ежедневните ситуации с малко думи, които да се повтарят по няколко пъти, за да бъдат запомнени. В никакъв случай не задължавайте детето да слуша, а му предложете книгата като играчка, след което и почетете от нея.
 
-Винаги, когато е възможно, придружавайте думите с изражения на лицето и жестове, като променяте гласа си, така че значението на думите да бъде разбираемо за малкото дете.

Прочети още...

Те всъщност имат огромни предимства: Как аутистите успяват в IT сектора
Аутистите често остават без работа, въпреки че имат големи заложби. Една германска компания се възползва от това и помага на хора със синдрома на Аспергер и други аутисти да намерят работа.
    
Symbolbild | Autismus

 

"Представете си за момент, че се запознавате с човек, който още на втората ви среща ви казва: Не знам как въобще сте станали директор", спомня си Андреас Генц. Той е директор на dpa picture alliance, дъщерно дружество на германската информационна агенция ДПА. При такова неподправено откровение обикновено сътрудничеството секва незабавно - но не и в този случай: Генц не се разделя с IT специалиста Михаел Виланд, който му помага през следващите няколко месеца да въведе нов софтуер и така да оптимизира много работни процеси в агенцията. 

 

"Искам хората да знаят, че това не е болест": какво е да си с аутизъм в България

Техният мозък реагира по-различно: хората с аутизъм срещат огромни трудности в ежедневието – имат проблеми със социалното си поведение, концентрацията и фината моторика. Как живеят те в България?

Що е то аутист?

Аутизмът - болест или характер?

Хората с Аспергер "виждат" структурите комплексно

Виланд работи за консултантската компания Auticon, която помага на хора със синдрома на Аспергер и други аутисти да си намерят работа като IT специалисти. "Повечето хора със синдрома на Аспергер възприемат света по различен начин и филтрират впечатленията си различно", казва Виланд. За себе си той казва, че аутизмът му помага да вижда по-добре сложни структури.

"В състояние съм само по органиграмата на дадена компания да разбера как функционират в нея комуникациите, вътрешните процеси и отношенията между служителите. Вътрешното око ми помага да виждам информацията и да правя изводи, които изненадват всички и ме питат откъде знам всичко това", казва Виланд.

Прочети още...

Деца със специфични потребности – етикиране и стереотипи

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Защо е важно да се замислим, когато детето ни обиди или посегне на някое различно дете, а ние не му направим забележка и не му обясним, че има и такива деца и че те също заслужават да бъдат уважавани.

Образованието и възпитанието не са само учебен процес

“Ученето е един непрекъснат процес и уроците са много. Всеки от нас има някакъв потенциал. Трябва да намери цел и мисия, в които да може да ги оползотвори максимално добре. Нещата зависят от нас, въпреки че има неща, върху които нямаме контрол, и е много важно да ги приемем, за да не ни служат за оправдание“, казва в “Нашият ден“ Ивайло Апостолов психолог в Центъра от семеен тип за деца и юноши с увреждания в Благоевград и баща на Деян, който е с детска церебрална парализа.

Диагнозата и промяната

Едно такова предизвикателство преобръща живота на човека и на всички около него. Кара те да преосмислиш ценности и приоритети. Поглеждаш на света от една нова гледна точка. Съобразяваш си една голяма част от целите с диагнозата.“

“Церебралната парализа не е лечимо заболяване. Децата не могат да се придвижват в пространството или са възпрепятствани откъм самообслужване, или имат проблеми с говора, често той също е засегнат. Те може да влачат, да не могат да изговарят звуци, думи. Всичко това се възприема и като интелектуално изоставане, което не е задължително. Пасивният и активният речник са две съвсем различни неща. Пасивният е това, което разбираме, когато ни говорят. Докато активният е това ние да изразяваме това, което мислим, чувстваме.“

Прочети още...

Каква е ролята на ерготерапевта в учебния процес?

Ролята на ерготерапевта в учебния процес е да подпомага участието на учениците в училищните дейности-да поддържат необходимото внимание и да имат нужната концентрация за изпълнение на поставените задачи в клас, да придобият необходимите зрително-моторни умения за писане, четене, захват на молив, химикал, учебни пособия, социални и комуникативни умения и др.

При какви проблеми можем да потърсим ерготерапевт?

- Затруднения при изпълнението на задачите в клас.
- Задачи за развитие на фината моторика-рязане с ножица, рисуване, писане и др.
- Проблем със захвата.
- Неустойчивост на вниманието и нарушена концентрация.
- Затруднения при четене.
- Проблем с координацията „око-ръка“.
- Несръчност при изпълнение на творческите дейности.
- Предизвикателно поведение в клас.
- Затруднения при общуване с връстници.
- Несамостоятелност в междучасието-при хранене, ползването на тоалетна, подготовка за час.
- Затруднения в участието на спортни занимания.

Свързана статия какво е ерготерапия: Линк

Координати:
Станислава Кодева логопед и ерготерапевт
град Бургас
ул. "Кирил и Методий" №37 
Телефон: 0886 111 998
Фейсбук контакт: Линк

Кабинет по ерготерапия-Станислава Кодева-ерготерапевт и логопед-консултации с родители и терапия с деца със специални нужди. Ерготерапията има особено важна подкрепяща роля по отношение на ранното развитие на децата с увреждания и забавяния в развитието.

Фокусът на ерготерапията е върху дейностите от ежедневието и преодоляване на затрудненията в тяхното изпълнение, когато има такива в резултат на увреждания, болести или психосоциални дисфункции. Целта е да бъде осигурена максимална степен на независимост при функционирането на човека в заобикалящата го среда и взаимоотношенията му с околните.

Ерготерапията допринася за развиване, възстановяване, поддържане или модифициране на ежедневните умения за самообслужване и трудова дейност. Тя е насочена и към адаптиране на домашната, училищна и работна среда така че да бъде съобразена с индивидуалните особеностти и характеристики на индивида и да му позволи да функционира пълноценно, справяйки се дейностите от ежедневния живот.


Координати:
Станислава Кодева логопед и ерготерапевт
град Бургас
ул. "Кирил и Методий" №37 
Телефон: 0886 111 998

Фейсбук контакт: Линк
Игри за стимулиране на сензомоториката и сетивността в домашни условия

Сензомоториката описва регулативните и контролни системи на правата стойка, походката и движението. Мускулът като изпълнителен орган на сензомоторната система адаптира своята форма, структура, обмяна и функции, за да прилага оптимално функциите на равновесието, походката и движението на детето.Упражнения,които да правите в домашни условия:

- Изкачване и слизане по стълбички /В „Джъмбо“ и други вериги детски магазини има стълбички,пластмасови пързалки,люлки,които са пригодени за домашни условия/

- Люлеене върху голяма топка-за стимулиране на равновесието

- Провиране в тунел, тип „гъсеница“ /тук може да играете на „криеница“-игра,която децата от аутистичния спектър избягват да играят/

За децата,при които е налице сензорно-интегративна дисфункция / нарушение изразяващо се в неспособност на мозъка да обединява и интегрира определена информация, получена от основните сензорни системи. Те отговарят за зрението, слуха, обонянието, вкуса, температурата, болката, позата и движенията на тялото/, могат да намерят у дома играчки, които вие считате за необичайни. Не е задължително да играят с играчки, които вие сте им купили от магазина и считате,че когато са скъпи,те ще влязат в употреба и ще станат любими на детето ви. То може да се самостимулира и заиграе например със стара лъжица,чаршаф или кърпа например. Тези или други странни за вас предмети, могат да се окажат по- добри стимули за развитие на сензорната интеграция,отколкото други играчки. Игри,стимулиращи сензорните системи: -работа с кинетичен пясък /особено подходящ за децата от аутистичния спектър,тъй като не оставя следи по ръцете, а те, както знаем не обичат да се цапат/

Прочети още...

Анкета

Доволни ли сте от предоставената информация?

No answer selected. Please try again.
Please select either existing option or enter your own, however not both.
Please select minimum 0 answer(s) and maximum 4 answer(s).
/component/communitypolls/?task=poll.vote
2
radio
[{"id":"5","title":"\u0414\u0430, \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e, \u0441\u0430\u0439\u0442\u044a\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u044f \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f.","votes":"153","type":"x","order":"1","pct":81.81999999999999317878973670303821563720703125,"resources":[]},{"id":"6","title":"\u0414\u0430, \u043d\u043e \u0438\u043c\u0430 \u043a\u0430\u043a\u0432\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0436\u0435\u043b\u0430\u0435.","votes":"16","type":"x","order":"2","pct":8.5600000000000004973799150320701301097869873046875,"resources":[]},{"id":"7","title":"\u041d\u0435, \u043d\u0435 \u043d\u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u0445 \u043d\u0443\u0436\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f.","votes":"11","type":"x","order":"3","pct":5.87999999999999989341858963598497211933135986328125,"resources":[]},{"id":"8","title":"\u041d\u0435, \u0442\u0440\u044f\u0431\u0432\u0430 \u0434\u0440\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u043c\u044f\u043d\u0430.","votes":"7","type":"x","order":"4","pct":3.7400000000000002131628207280300557613372802734375,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] ["rgba(255,91,0,0.7)","rgba(74,192,242,0.7)","rgba(184,0,40,0.7)","rgba(238,246,108,0.7)","rgba(96,187,34,0.7)","rgba(185,106,154,0.7)","rgba(98,194,204,0.7)"] 350
bottom 200

Кой е тук

В момента има 257  гости и няма потребители и в сайта

Copyright © 2024 Деца със специални образователни потребности - СОП  Rights Reserved.

On Screen Facebook Popup by Infofru

Подкрепете ни като харесате страничката ни във Facebook. :) Благодарим Ви!

Затвори