Welcome to Деца със СОП   Натиснете за да чуете текста! Welcome to Деца със СОП Кликнете на аудио иконката GSpeech

Портал за деца със специални образователни потребности - СОП


Добре дошли в сайта за деца със СОП! Целта на приложението е да подпомага и подкрепя деца със специфични образователни трудности. Тук ще намерите методики за обучение, логически и дидактически игри както и много други полезни материали и техники свързани със специалните образователни потребности.

Език:

Вход

Facebook активност

Дарение

Ако сте доволни и намерихте нужната информация, ще сме Ви благодарни, ако направите дарение в подкрепа за развитието на портала за деца със СОП. Благодарим Ви от сърце! :)

Сума

Играта в ерготерапията


Освен че е дейност, която съществува във всеки етап от живота, играта е най-подходящият начин за детето да научи света, в който живее и да изразява емоции като щастие, безпокойство и радост особено през първите години от живота. Bundy го описва "играта" като транзакция между индивида и околната среда, които са вътрешно мотивирани без ограничения от обективната реалност.


Играта е първокласна заетост на детето. Чрез играта децата могат да получат развитие във всички етапи от живота си, да научат за професионалната роля, поведението и как да взаимодействат безопасно и подходящо в тяхната среда. Децата с аутизъм показват нетипична и недостатъчна игра и умения на различни нива. Те извършват стереотипни движения с играчките- въртят ги, бутат напред-назад и т.н. което говори за липса на социални умения, гъвкавост и креативност и липса на умение да продължи да играе.

Отсъствието на взаимодействие на деца с аутизъм с техните връстници по време на игра ограничава уменията им за игра и те играят обикновено сами- /самодостатъчни са/. При тях няма развито моторно планиране, защото не умеят да играят в малки групи и не могат да се приобщят в колектив или го правят много трудно и бавно.

Прочети още...

Дневният режим е много важен за изграждането на навици на децата. Редуването на занимания, сън и почивка помагат за здравето и благополучието на подрастващите. Малките изграждат навици още от ранна детска възраст. Тук важна роля играят родителите, които ги напътстват кога е време за игра, за сън и за домашни занимания. Представям ви примерен дневен режим на 3-годишните деца:

 

6.30 - 7.30ч.

събуждане, тоалет

7.30 - 8.00ч.

утринна гимнастика, подготовка за закуска

8.00 - 8.30ч.

закуска

8.30 - 9.30ч.

 
игри с играчки, време за "уроци"

9.30 - 10.00ч.

игри с играчки, подготовка за разходка

10.00 - 11.30ч.

разходка и игри на открито

11.30 - 11.45ч

подготовка за обяд

11.45 - 12.30ч.

обяд

12.30 - 13.00ч.

игри с играчки, подготовка за сън

13.00 - 15.30ч.

сън

15.30 - 16.00ч.

събуждане, тоалет

16.00 - 16.30ч.

следобедна закуска

16.30 - 19.00ч.

занимания, игри с играчки, разходка, развлечения

19.00 - 19.45ч.

подготовка за вечеря

19.45 - 20.30ч.

игри с играчки, тоалет, подготовка за сън

   

dneven-rejim-za-detsa.png

 

При пръстовата гимнастика се усъвършенстват координацията на фината моторика, пространственото ориентиране и въображението. Освен това изпълняването на упражненията и ритмичните движения на пръстите индуктивно привеждат във възбуда речевите центрове в главния мозък и рязко засилване на съгласувана дейност на речевите зони, което стимулира детската реч и повишават речевата активност на детето.

Малките се учат да концентрират своето внимание и правилно да го разпределят.

Ако детето изпълнява упражненията, съпровождайки ги с кратки стихове, то неговия говор става по-ритмичен, ярък, и се усилва контрола при изпълняването на движенията. Развива се паметта, тъй като то се учи да запомни определените положения на ръцете и последователността на движенията ( по-доброто запомняне помага за по-добро развитие на дясното полукълбо).

Развива се въображението и фантазията.

В резултат на усвояването на всички упражнения, китката и пръстите на ръката стават по-силни, с по-добра подвижност и гъвкавост, а това пък по-нататък, ще облекчи овладяването на  навици за писане.

 

prastova-gimnastika.png

Екипът на Портал за деца със СОП изготви „Наръчник за комуникативно-речево развитие при деца със затруднения“. Селектирани са аспекти, касаещи ограничения в обучението на деца от аутистичния спектър, поведенчески нарушения, цели и организация на обучението, подходи за обучение, практически насоки, както и работа в мултисензорна стая.

В допълнение има две програми за работа с вербални и невербални деца.

При повече въпроси и желание да го поръчате, пишете ни на лично съобщение или чрез линковете предоставени долу.
 

Ерготерапия при аутизъм

Интервенция

1. Основни терапевтични подходи

Стимулиране развиването на умения

Улесняване и подкрепа

Адаптиране на средата

Информиране за близките

 • Стимулиране-с помощта на всички терапевтични средства като среда, предмети,професионални знания, личен опит.
 • * Улесняване- умения за анализ на функционалното ниво, осигуряване на необходимата подкрепа и улеснение /кога, къде, колко/
 • * Адаптиране на средата с цел стимулиране –подходяща обстановка за обучение-тъмнокафяви маси, подходяща височина, пердета и др.

      * Адаптиране на средата с цел улеснение- напр. Организация за работа отляво надясно за самостоятелно изпълнение на задача по схема

      * Подкрепа-напр.неплъзгаща  подложка за хранене, рампа.

 1. Общи цели

Ориентация в пространството и времето

*Социални умения и социално съзнание

*Реч, език и комуникация

*Игра, въображение и свободни занимания

*Училищни и трудови умения

*Самообслужване-у дома и на обществени места

 • Двигателни умения
 • Перцепция
 • Внимание
 • Емоционално развитие
 • Поведенчески проблеми
 • Работа с родителите
 1. Видове подходи

                   Макатон

 • Мултимодален подход за преподаване на комуникативни, езикови и граматически умения.
 • Средство за осигуряване на функционален речник за човек с комуникативни проблеми и за неговите партньори в общуването

Комбинация от жестове, знаци и символи, представени в два речника:основен речник/450 понятия/ и ресурсен речник

Прочети още...

Маркери за хиперактивност и дефицит на вниманието

Прояви на ADHD

водещи белези в какво се проявяват

*хиперактивност- прекалена двигателна активност, несъвместима и неуместна с конкретната ситуация (виж снимката)

*нарушено внимание- трудно съсредоточаване и поддържане на концентрация за времето, характерно за възрастта, не се абстрахира от външните дразнители

*леки неврологични изменения- потрепване на мускулите на лицето, тремор на пръстите на ръцете, произволно съкращаване на мускули (хиперкинеза), нарушена координация на сухожилните рефлекси

*емоционална лабилност чести смени на настроението, повишена раздразнителност, тревожност, чувство за страх, плачливост

*нарушено възприятие обичайно поразява очите – децата не успяват да очертаят рисунка, да различат размер и направление, не се ориентират в пространството, не отличават част от цялото, неправилно четат букви, слухът зле различава отделните съгласни, невярно възпроизвеждат ритъм

психически и физически изменения повишена импулсивност, бързо уморяване на двете нива, нарушена реч, заекване. Често главоболие, нарушен апетит и др.

*невротични привички- гризане на ноктите, смучене на палеца, стереотипни движения, свидетелстващи за вътрешно напрежение, натрапчиви тикове, главно на лицето

нарушен сън ритъмът е нарушен от първия ден след раждането, сънливост денем, бодърстване нощем. В по-голяма възраст – късно заспиване, трудно ставане.

 

ТЕСТ ЗА ХИПЕРАКТИВНОСТ И ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО

 

 - Моето дете допуска грешки поради небрежност.

 - Моето дете много трудно успява да се съсредоточи върху учебни или други дейности.

 - Моето дете рядко завършва определена дейност, преди да започне друга.

 - Струва ми се, че детето ми не ме чува, дори когато се обръщам непосредствено към него.

 - Детето ми не е организирано и дори с моя  помощ му е трудно да се научи да бъде организирано.

 - Моето дете често губи личните си вещи и забравя да изпълни домашните си задачи.

- Детето ми обикновено се опитва да избегне задачи, които изискват продължителна концентрация и постоянни умствени усилия.

 - Моето дете често забравя да направи нещо, дори когато му се напомня. 

 - Дори най-незначителни неща са в състояние да разсеят детето ми и да му попречат да изпълни определена задача.

 

Ако сте отбелязали 6 и повече твърдения с отговор ‚да“, то е възможно детето ви да е с дефицит на внимание. Този тест е неофициален и не претендира за точност. Ако допускате, че детето е с дефицит на внимание, то за диагноза следва да се обърнете към лекар или специалист в областта на психичното здраве. Има методи за лечение, които могат съществено да намалят проявите на подобно поведение.

 

 

 Терапия

При установяване на диагноза следва избора на терапия. Същността й зависи от изразеността на симптомите. В лечението се включват педагогическа и психологическа работа. Медикаментите остават на втори план, особено синтетичните, но те стават задължителни при липсата на резултати.

 

Родителите не трябва да игнорират лечението. Нелекувана хиперактивност с израстването ще създава все по-сериозни проблеми – опасно високо равнище на тревожност, асоциално поведение, риск от престъпване на закона, склонност към наркотична зависимост. Смята се, че 1% от възрастните страдат от СДВХ.

Неотменна част от терапията е работа с психолог за трениране на паметта и развиване на внимателност. Психологът ползва методики за снижаване на тревожността. Той или логопед се заемат с дефектите на речта. Заедно специалистите развиват комуникативни навици и нивелират  конфликтността.

Психологически техники

 1. Когнитивно-поведенческа методика – сформира у детето конструктивни модели на поведение. Психологът му помага да се разбира, да контролира емоциите си, да реагира правилно на жизнените ситуации;
 2. Игрова терапия дава отличен ефект във възрастовата група 7 – 10 години. Чрез игри детето се обучава на търпение, внимателно отношение, контрол върху емоциите и импулсивността;
 3. Арт-терапия намалява тревожността и освобождава вътрешното напрягане. Развива устойчивост на вниманието, паметта, оказва цялостно положително влияние върху ЦНС на детето.

Стратегия и техники за работа с деца

На родителите се препоръчва да участват в занятията, за да обучат и себе си на адекватна грижа. Нерядко татко и мама не овладяват раздразнителността и депресивните състояния, защото не ги разбират и им се дразнят.

Сесиите в партньорство помагат на родителите да изберат правилен модел на поведение и да премахнат грешките си във възпитателния процес. По време на уроците с психолог родителите на хиперактивни деца разбират, че забраните не действат, а обратно – усложняват и влошават ситуацията.

Данни за контакт

Позиция:
Специалист, ресурсен учител, логопед и ерготерапевт
Адрес:      ул. "Кирил и Методий" 37
Бургас
България
Телефон:  Skype: stanislava_kodeva
Мобилен:  Тел: 0886 111 998


В КАБИНЕТА НА ЕРГОТЕРАПЕВТА:

Ограниченията в обучението на децата от аутистичния спектър са социални интеракции:

- понижен или липсващ социален интерес;

- предпочитание за оставане насаме;

- липса на имитативни способности по отношение на другите;

- липса на игрова дейност с другите;

- липса на контакт „очи в очи”;

- липса на емоционална реакция при среща с познати;

- не отчитат присъствието на други хора;

- не диференцират отношението си към близки, познати и непознати хора- то е еднакво;

комуникация:

- не може да поддържат диалог;

- тежки нарушения в езиковата употреба;

- не употребяват лично местоимение в 1л. ,ед. ч.

- ехолалалия ;

- липса на въображение и второразредни представи;

- липса на символни жестове;

- нарушена невербална комуникация;

поведенчески нарушения:

- двигателни стереотипи;

- липса на инициативност и спонтанност;

- липса на реакция при молба от страна на другите;

- особени хранителни навици;

- неадекватни емоционални реакции;

- агресивно и автоагресивно поведение

Прочети още...

Приказната терапия в предучилищна възраст е може би най-детският метод на психологията и един от най-древните. Няма родители, които да не са разказвали приказки на децата си преди заспиване. 

Приказкотерапията е полезна за всички. Приказката помага за решаването на много психологически проблеми, особено на децата в предучилищна възраст. Класовете в детската градина с приказка терапия помагат бързо да се адаптират към предучилищната образователна институция, разкриват и развиват вътрешния потенциал на детето. Умственото развитие на децата от три до шест години се характеризира с формирането на образно мислене, което позволява на детето да мисли за предмети, да ги сравнява в ума си, дори когато не ги вижда. Детето започва да формира модели на реалността, с която се сблъсква, да изгражда нейното описание. Той прави това с помощта на приказка. В урока детето не само слуша тази приказка, но и играе начини за преодоляване на страха, идентифицирайки се с главния приказен герой.

 

Работа с различните видове приказки

 • Медитативни приказки – Приказки спомагащи успокояване на ума и емоциите и развиващи една по-добра емоционална устойчивост. Въвеждане в креативно творческа реалност на индивидуалните фантазии създавани като приказка за да успокояват съзнанието и емоциите. Креативно творческо проектиране на индивидуални медитативни приказки.
 • Вълшебни приказки – Пътешествие към страната на сбъднатите желания чрез творчески визуализации. Спомага развитие на въображението, което е един от основните фактори за богатия творчески потенциал определящ личността като търсеща да сбъдне своите мечти.
 • Битови приказки и семейни взаимоотношения - Ролята на моите близки за изграждането на моята личност. Креативно творческо проектиране на индивидуални приказки. Рисуване/писане на приказка за моето семейство.
 • Страшни приказки – Работа с детските страхове и тяхното преодоляване. Приказки с директно и косвено послание. Четене и пресъздаване. Игрови занятия.
 • Приказки за животни – Приказни герои и агресивното поведение. Отработване на начини за реагиране в конфликтни ситуации чрез приказен герой. Разпознаване на собствените емоционални състояния и тези на обкръжаващите хора. Техники за самоконтрол и справяне с гнева и агресията. Поведенческо моделиране.
 • Пъзел-приказки - Игрови занятия и приказки, които ефективно въздействат за подобряване на концентрацията и съсредоточеността при децата. Подреждане и изработване на пъзел приказка.
 • Музикални приказки – Проект на приказка по зададена мелодия. Как с помощта на музика да създадем – нарисуваме и напишем приказка? Ролята на музиката като фактор спомагащ развитието на креативността и емоционалната интелигентност.
Слухово-речев гнозис

Логопедично занятие за развитие на слухово-речев гнозис /фонематичен слух/ се проведе днес с деца-потребители на ЦОП-гр.Созопол, в ДГ „Снежанка“ в морския град.

Фонематичният слух е твърде важен в логопедичната теория и практика. Ако детето не може да разпознава , различава отделните речеви звукове, то логично е да предположим, че няма да овладее както езика, така и звукопроизношението на този език.

Нарушението на слухово-речевия гнозис се установява при дислалия, дисфазия на развитието, някои форми на дислексия, някои форми на афазия.

Данни за контакт

Позиция:
Специалист, ресурсен учител, логопед и ерготерапевт
Адрес:      ул. "Кирил и Методий" 37
Бургас
България
Телефон:  Skype: stanislava_kodeva
Мобилен:  Тел: 0886 111 998

Сензорно-интегративна дисфункция

МАРКЕРИ

Децата със сензорно-интегративна дисфункция показват необичайна реакция на докосване и движения.

* Допир - избягват да докосват и да бъдат докосвани. Често ходят на пръсти.

* Движение- стъпалата им не се отделят от земята. Избягват детски площадки. Ако са с понижена чувствителност, им харесва да се люлеят силно и дълго.

* Изпитват дискомфорт в шумна среда

* Не обичат да си цапат ръцете.

* Не обичат да бъдат докосвани.

* Чувствителност към миризми.

* Самонараняващо поведение.

* Проговарят късно.

* Затруднена фина моторика и графични умения.

 

Какво да направим?

* Бъдете наблюдателни.

* Намерете терапевт с умения в областта на сензорната терапия и интеграция и/ или ерготерапевт.

* Потърсете повече специализирана информация.

* Общувайте с други родители, имащи подобни проблеми.


Данни за контакт

Позиция:
Специалист, ресурсен учител, логопед и ерготерапевт
Адрес:      ул. "Кирил и Методий" 37
Бургас
България
Телефон:  Skype: stanislava_kodeva
Мобилен:  Тел: 0886 111 998

Как може да помогне ерготерапевтът на детето ви?

Ерготерапевтът подпомага децата с някакъв вид нарушение/дефицит в три направления:

* самообслужване

* обучение

* игри

 

Ако забележите, че вашето дете изпитва трудности в ежедневните дейности или самостоятелното изпълнение на задачите, то имате основание да се консултирате с ерготерапевт.

 

Основните маркери, свързани със затруднения са:

* несправяне с ежедневните дейности в семейството, детската градина, училище

* затруднения при игра

* трудно се концентрира и задържа внимание в дадена дейност

* трудно координира действията си

* изпитва сериозни затруднения при обличане, събличане, откопчаване, закопчаване, хранене, миене, къпане, ползване на тоалетна и др.

За контакти: Станислава Кодева

Предучилищната възраст е важен и специфичен момент в живота на детето. В детската градина то усвоява умения и навици, необходими му за цял живот. Там то се мотивира и подготвя за училище, учи се как да общува с връстници и възрастни, как да работи в екип.

Предучилищното образование осигурява възпитание и социализиране. Упражненията са насочени към развитие на фината моторика и овладяване на правилното изписване на буквите чрез писане на елементи по образец, следване посоката на стрелките, изписване по контур.

За контакти: Станислава Кодева

Кога трябва да се обърнем за помощ към ерготерапевт?

 

 1. Груба моторика и координация

*  Изглежда по-слаб от другите деца на тази възраст, лесно се изморява

*  Изпитва трудности при скачане, клякане или бягане в сравнение с други деца на тази възраст

*  Изглежда тромав и несигурен в движенията си

*  Бавен, непохватен, често се препъва и пада

*  Обърква посоките ляво-дясно

*  Дълго време не може да определи водещата ръка /след 4 год.възраст/

*  Играе навън с нежелание, предпочита дейностите в групата /класа/

*  Има неправилна стойка на масата /чина/, не си помага с другата ръка

*  Изглежда винаги отпуснат, хипотоничен

*  Изглежда винаги схванат и напрегнат

 1. Фина моторика

*   Изпитва трудности с рисуване, оцветяване, изрязване /избягва тези дейности/

*  Неправилен захват  на молива /химикала/

*  Често чупи моливи при писане, линиите се удебелени, къса листите

*  Недостатъчно силно държи предмети в ръка-молив, флумастер, химикал, съответно пише бледо и едвам забележимо

*  Трудно пише в реда, не спазва линията предназначена за писане

 1. Развитие на езика и говора

*  Поява на гукане и лепет /6-8 мес./

*  Първи думи /след 2 год.възраст/

*  Първи изречения /след 3 год.възраст/

*  Първи данни за комуникативно нарушение

 

 1. Тактилна чувствителност

*  Отдръпва се при допир, не обича да бъде докосвано

*  Не обича да се цапа

*  Не обича да бъде прегръщан

*  Избягва места, където са събрани много хора

*  Слаба/силна чувствителност към болка

 

 1. Вестибуларна чувствителност

*  Страх от движения- люлеене, въртене, подхвърляне

*  Не може да пази равновесие

*  Постоянно е в движение, трудно се задържа на едно място

 

 1. Слухова преработка

*  Чувствителен към силен шум

*  Говори прекален много

*  Обича да вдига шум

*  Не реагира на вербални сигнали

*  Трудно се справя със словесни задачи

*  Говори неразбираемо

 

 1. Поведение и емоционалност

*  Трудно приема промени в рутинни действия

*  Лесно изпада във фрустрация /лесно се разстройва дори от незначителни неща/

*  Избягва зрителен контакт

*  Не търси контакт при общуване

*  Не реагира на поставените граници/правила

*  Иска сам да се разпорежда в средата си

*  Изпитва трудности в разбирането на реакциите на другите деца

*  Страхува се/плаши се от непознати


Изготвила: Станислава Кодева 
В часа на логопеда: пръстов гнозис-вербален метод. От детето се изисква да посочи назования от специалиста пръст на ръката си. То трябва да знае имената на пръстите по реда си и произволно / разбъркано/. При установени проблеми се наблюдава нарушения, свързани с езиковите форми на комуникация, алексия, аграфия, дислексия, дисграфия.

Езиково декодиране или още разбиране значението на думите е важен етап от развитието на детето. Когато общува с най- близките си и в детската градина, то възприема чрез слуха думите и тяхното значение.

Ето защо диалога между семейството, учителите и децата е определящ за по-нататъшното развитие и формирането му като личност. След 4 – годишна възраст детето прави осъзнати усилия за по – правилно и точно произношение на думите. То чува не само речта на околните, но и своята собствена реч, което му позволява да съпоставя звученето на собствената речева продукция с получаваните от възрастните образи. Развитието на речта предполага и развитие на речниковия фонд, което се осъществява в процеса на речевото общуване.

Възприемащото речта на околните дете е способно самостоятелно да овладее огромен словесен запас. То самостоятелно се учи да обозначава с думи всички предмети, които го заобикалят, техните качества и признаци, както и действията, които извършват или се извършват от тях.

Това се дължи на слуха. СЪВЕТИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ:
- Говорете на детето и обяснявайте с по-прости думи и изречения.
- Изслушвайте детето, когато иска да ви каже или сподели нещо с вас.
- Отнасяйте се с разбиране към неговите емоции, радости, чувства.
- Разказвайте приказки на детето и онагледявайте с цветни картинки от книги.
- Ограничете до минимум електронни устройства като мобилни телефони, таблети, ТВ и т.н. Доказано е, че те възпрепятстват появата и развитието на речта.


Ерготерапевтът работи с деца, родители и учители в търсене на решения за преодоляване на затрудненията и подобряване качеството на техния живот. Насърчава в максимална степен развиване на самостоятелност на детето в ежедневните дейности, обучението и игрите и допринася за повишаване на независимост, достъпност и безопасност на домашната и социална среда.

Основната роля на ерготерапевта е да оцени затрудненията на детето в изпълнението на ежедневните дейности, свързани с учене, игра и самообслужване, които се дължат на физически и/или психически увреждания, изоставане или задръжка в развитието.

Целта на ерготерапевтичната интервенция е да осигури пълно, активно и качествено участие на децата в обществения и училищния живот. Отличителна особеност на ерготерапията е холистичният подход към клиента, който е поставен в центъра на терапевтичния процес.

Фокусът на ерготерапевтичната практика е върху основните сфери на дейност, характерни за всяко дете:
• Самообслужване
• Обучение
• Игри

Дислексията или още специфични обучителни трудности е едно от най- изучаваните и най- разпространени комуникативни нарушения. Терминът «дислексия» често се ползва паралелно с термините «слепота за думи», стрефосимволия», »обучителна трудност», »нарушение при четене», »разтройство на четенето», »първично изоставане в четенето», »специфична дислексия на развитието».

Терминът «дислексия» произхожда от гръцки и буквално означава «трудности с думите».

Симптоми:

- замяна и смесване на фонетично близки или графически сходни знаци

- побуквено или сричково четене

- изменение на звуково- сричковата структура на думите

- нарушено разбиране на прочетен текст

 

Аграматизъм при четене на граматически правилно написан текст

Препоръки към родителите

* Бъдете внимателни към емоциите и чувствата на детето, както и към реакциите му.

* Говорете за нарушението с хора, с които се чувствате добре. Детето не трябва да остава с впечатление, че криете нещо от него или че се чувствате неловко.

* Насърчавайте детето да развива умения в области ,в които няма нарушения/спорт,артистични и творчески начинания/.

* Подредете пространствената среда на детето, така че да го улесните да учи вкъщи.

* Не прилагайте занижени изисквания към детето във всички области. Там, където няма нарушения, изисквайте повече.

Изготвил: Станислава Кодева-логопед и ерготерапевт

No photo description available.

Анкета

Доволни ли сте от предоставената информация?

No answer selected. Please try again.
Please select either existing option or enter your own, however not both.
Please select minimum 0 answer(s) and maximum 4 answer(s).
/component/communitypolls/?task=poll.vote
2
radio
[{"id":"5","title":"\u0414\u0430, \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e, \u0441\u0430\u0439\u0442\u044a\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u044f \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f.","votes":"22","type":"x","order":"1","pct":95.650000000000005684341886080801486968994140625,"resources":[]},{"id":"6","title":"\u0414\u0430, \u043d\u043e \u0438\u043c\u0430 \u043a\u0430\u043a\u0432\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0436\u0435\u043b\u0430\u0435.","votes":"1","type":"x","order":"2","pct":4.3499999999999996447286321199499070644378662109375,"resources":[]},{"id":"7","title":"\u041d\u0435, \u043d\u0435 \u043d\u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u0445 \u043d\u0443\u0436\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f.","votes":"0","type":"x","order":"3","pct":0,"resources":[]},{"id":"8","title":"\u041d\u0435, \u0442\u0440\u044f\u0431\u0432\u0430 \u0434\u0440\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u043c\u044f\u043d\u0430.","votes":"0","type":"x","order":"4","pct":0,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] ["rgba(255,91,0,0.7)","rgba(74,192,242,0.7)","rgba(184,0,40,0.7)","rgba(238,246,108,0.7)","rgba(96,187,34,0.7)","rgba(185,106,154,0.7)","rgba(98,194,204,0.7)"] 350
bottom 200

Кой е тук

В момента има 299  гости и няма потребители и в сайта

Copyright © 2023 Деца със специални образователни потребности - СОП  Rights Reserved.

On Screen Facebook Popup by Infofru

Подкрепете ни като харесате страничката ни във Facebook. :) Благодарим Ви!

Затвори

Натиснете за да чуете текста! Кликнете на аудио иконката