Welcome to Деца със СОП   Натиснете за да чуете текста! Welcome to Деца със СОП Кликнете на аудио иконката GSpeech

Портал за деца със специални образователни потребности - СОП


Добре дошли в сайта за деца със СОП! Целта на приложението е да подпомага и подкрепя деца със специфични образователни трудности. Тук ще намерите методики за обучение, логически и дидактически игри както и много други полезни материали и техники свързани със специалните образователни потребности.

Език:

Вход

Facebook активност

Дарение

Ако сте доволни и намерихте нужната информация, ще сме Ви благодарни, ако направите дарение в подкрепа за развитието на портала за деца със СОП. Благодарим Ви от сърце! :)

Сума

Специфични обучителни трудности

Повечето нарушения в детската възраст се проявяват още в първите  две години от детското развитие – разстройства от аутистичния спектър, нарушения, свързани с моториката или интелектуалния дефицит. Но това не е така при специфичните обучителни трудности. Те в повечето случаи остават скрити или непроявени, докато детето не започне училище.

Броят на децата със специални образователни потребности в образователната система надхвърля 18 000. За съжаление, тенденцията в бъдеще е това число да расте с 1000 на година.

Обучителните трудности не се „лекуват“. Те определят начина на учене, справяне с работата, както и комуникацията в социална среда. Не е изключено при един човек да се проявят повече от една от тях.

Кои са видовете специфични обучителни трудности?

 •     Дислексия на развитието – нарушение в четенето и писането.
 •     Диспраксия – разстройство в координацията.
 •     Дискалкулия – засяга математическите способности.
 •     Нарушена преработка на слуховата информация.
 •     Разстройства при вниманието и концентрацията – хиперактивност с/без дефицит на вниманието.

Горепосочените нарушения нямат пряка връзка с интелекта. Дори е възможно при деца с подобен тип разстройства да се наблюдават по-високи интелектуални възможности.

specifichni-obuchitelni-trudnosti.jpg

По данни от DSM 5 от различни страни по света, между 5 и 15 % от децата в училищна възраст развиват симптоми, свързани с обучителни трудности.

Прочети още...

Дислексия и диспраксия

В тази статия ще научите:

 • Дислексията е свързана със способността да се декодира писмен текст и се проявява с:
 • Диспраксията е нарушение, което засяга извършването на волеви движения и се проявява с:
 • И при двете състояния- дислексия/диспраксия се изключва интелектуален дефицит.
 • Класическа дислексия
 • Класическа  диспраксия
 • Разграничаване на силните и слабите страни:
 • Какво е важно да знае учителят/родителят  при учене на математика?
 • Инструменти, които дават възможност да се намери смисъл в числата и учениците да мислят математически включва:

Често задаван въпрос от учителите е: Какво е дислексия?  Какво е диспраксия? Имат ли връзка и по какво се различават?

Маркерите,  по които основно се определят дислексията и диспраксията са:
Дислексията е свързана със способността да се декодира писмен текст и се проявява с:

 • недобре развити умения за четене и писане
 • проблеми с оперирането с графични знаци
 • проблеми с изграждане на метапознанието и др.

За да се установи дислексия е необходимо детето да навлезе в периода на ограмотяване.

Диспраксията е нарушение, което засяга извършването на волеви движения и се проявява с:

 • с двигателно координационни трудности;
 • с трудности в грубата и фина моторика;
 • с дефицит в моторното планиране и др.

Затрудненията, до които води това нарушение, са свързани с умението да се планира и довежда докрай започнатото, да се подреждат приоритети.

Доказано е, че хората, имащи обучителни затруднения, често имат нарушения в моториката.

И при двете състояния- дислексия/диспраксия се изключва интелектуален дефицит.

Двете състояния (дислексия, диспраксия) имат повече прилики, отколкото разлики. Трудно се разграничават едно от друго. Много често двете състояния се представят в специфични обучителни затруднения при учениците.

Често дислексията е съпътствана от диспраксия.

Двете състояния почти не се срещат в чисто състояние.

Таблицата показва относителното деление на дислексия/диспраксия.

Класическа дислексия

Класическа  диспраксия

 • трудности в обработката на символичните знаци;
 •  затруднение да се научат да четат и пишат;
 • затруднения с  усещането на фонемата  или първоначалната разграничение на звуците;
 •  затруднения в придобиването на езика, намиране на дума или семантично (свързани със значението) трудности;

Когнитивни слабости:

 1. лоша дългосрочна вербална памет;
 2. лошa работна памет;
 3. бедни причинно-следствени  умения и причинно-следствената  памет;
 4. трудности със слуховото и/или визуално възприятие и памет;
 5. слабо разпознаване на ляво / дясно
 6. намалена способност на лявото полукълбо;
 • двигателно-координационни трудности;
 • трудности с обща и фина моторика;
 • показват значителни проблеми с възприятието;
 • бъркане на ляво/дясно;
 • лоши способности за осезателно (тактилно) възприятие;
 • лоша координация  око-ръка;
 •  слаба работна памет;
 •  бедни причинно-следствени умения;
 • лоша краткосрочна визуална или звукова памет;
 • лоша вербална памет и лоша памет за вербални инструкции;
 • усетна агнозия (загуба на "усещането на пръстите" или интуитивно познание на пръстите на ръцете;
 • тенденция към слабост в дясното полукълбо или „незрялост" и с относителна сила на лявото полукълбо

По-долу накратко са представени общи за двете състояния (дислексия, диспраксия) дефицити, които се проявяват при изучаването на математиката.
Учащите с дислексия и с диспраксия  често имат проблеми с овладяване на математическите умения. Затрудненията са от гледна точка на това, как те обработват определен брой задачи ( напр. в математика).

Слабата работната памет оказва влияние върху обучението по математика като на първо място са линейните или стъпка по стъпка процеси, които включват запомнянето на няколко части на информация в работната памет по едно и също време. Децата със затруднения в ученето често губят следата на това, което правят, забравят каква е била първоначалната задача или забравят инструкциите на учителя. "Бихте ли ми казали: Каква беше сумата още веднъж?" е класически въпрос на човек с  "дислексия" или "диспраксия".

Слаба дългосрочна памет: изразява се в затруднения да автоматизират математичеси факти и математически процедури (т.е. факти свързани с изваждане или умножение, или начина, по който да се сумират числата).

Причинно-следствени проблеми: обхващат редица комплексно взаимосвързани области:

Прочети още...

1. Намаляване на разсейването

Освен ако не са ангажирани с нещо, което наистина харесват, на децата може да им е трудно да отсеят разсейващите фактори.

Трябва да поддържате средата, в която те учат, изучават или изпълняват задачи, възможно най-без разсейване.

Бъдете особено внимателни към телевизия, силна музика, шумове и всичко друго, което може да отвлече вниманието на детето.

2. Телевизия и мобилни телефони

Не е добра идея да гледате телевизия, докато правите домашни, тъй като това разсейва вниманието. Текстовите съобщения и социалните медии също прекъсват концентрацията. Насърчавайте и учете детето си да не чете текстови съобщения или да използва мобилни телефони , докато учи и прави домашни.

Прочети още...

10 причини детето ви да има проблеми с фокусирането в училище

Липса на практика

На много малки деца им е трудно да се съсредоточат в класната стая, просто защото са в нова среда. Това може да се случи и при по-големи деца след почивка от училище, като например мартенска ваканция или лятна ваканция.

Не разбира материала

Това, което може да изглежда като липса на концентрация, всъщност може да бъде липса на разбиране на материала. Тази липса на разбиране може да накара учениците да спрат да обръщат внимание и следователно да изостанат още повече.

Не е достатъчно предизвикан

За някои деца това, което се преподава в клас, не е достатъчно предизвикателство. Децата, които не са предизвикани на достатъчно високо ниво, могат да загубят интерес към материала и да спрат да обръщат внимание напълно.

Разсейва се от външни стимули

Класната стая може да бъде място, пълно с разсейващи неща, от бъбриви съученици до разхвърляна работна станция. На някои деца им е по-трудно от други да филтрират тези разсейвания, което прави обръщането на внимание на учителя по-голямо предизвикателство.

Липса на мотивация

В някои случаи проблемът с концентрацията на вашето дете може всъщност да е проблем с мотивацията. Тази липса на мотивация може да доведе до редица проблеми в класната стая - включително липса на интерес към материала.

Несъответстващ стил на учене

Различните ученици имат различни стилове на учене : някои учат най-добре като гледат, други като чуват, а трети като правят. Ако учителят на вашето дете набляга на стил на учене, който не съответства на начина, по който детето ви учи, това може да доведе до липса на фокус и разбиране.

Не получава подходящ сън или хранене

Ако детето ви не получава препоръчителните 8-10 часа сън всяка нощ, то няма да има необходимата енергия, за да се концентрира в клас. Пропускането на закуска е друга голяма причина за липса на фокус в час. Ако детето ви тръгва към час гладно, то е по-склонно да бъде разсеяно, отколкото готово за учене.

Проблеми с дезорганизацията

Неорганизиран бележник или работно пространство може да бъде причина за разсейване на учениците. Идването в клас неорганизирано означава, че детето ви прекарва време в търсене на инструментите и материалите, необходими за учене, вместо да обръща внимание на това, което се преподава.

Училищна тревожност

Безпокойството за училище или оценки може да бъде друг по-дълбок проблем, водещ до липса на фокус в класната стая. Студентите, които са претоварени или стресирани от предмет, може просто да се откажат, което води до понижаване на оценките и увереността.

Трудности в ученето

Ако детето ви има сериозни проблеми в класната стая, като постоянни смущения, разсейване или слаби оценки, и сте изключили другите елементи в този списък, може да е време да разгледате възможните затруднения в обучението.

В някои случаи тези деца може да имат затруднения в ученето като ADD, ADHD или дислексия. Той или тя може също да има слухови проблеми като CAPD (разстройство на централната слухова дискриминация). Всеки от тях може да бъде адресиран с помощта на преподавател и план за обучение, така че детето ви да може да подобри фокуса си и да успее в класната стая.

 

fokusirane-na-deteto-v-uchilishte.jpg

Здравейте, представяме Ви:

Учебник в помощ на родителите при обучението на деца със СОП
Теоретични и практични подходи при обучение на деца със СОП

автори:
авторски колектив на портала за деца със СОП

 

Учебникът се състои от 76 страници съдържащи помощни материали за родителите, учителите и всички заинтересовани лица за обучението на деца със СОП и различните състояния.

Материалите са създадени, селектирани и редактирани от екипа на портал за деца със СОП, и в частност специалист Станислава Кодева - логопед и ерготерапевт.

 

Учебникът може да бъде закупен както електронно, така и на хартия. За повече информация се свържете с нас на един от следните електронни канали и адреси:

 

Е-мейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Facebook страница: https://www.facebook.com/sopbg.org

Връзка със специалист: https://sopbg.org/specialist

Контактна форма: https://sopbg.org/contacts

Uchebnik_v_polza_na_obuchenieto_na_detsa_sys_SOP.pngUchebnik_v_polza_na_obuchenieto_na_detsa_sys_SOP_korica.png

 

 

Uchebnik_v_polza_na_obuchenieto_na_detsa_sys_SOP_sadarjanie.png

Untitled_design.png

Много е важно детето още в ранна възраст да се научи да прави разлика между месеци и сезони. Често родителите просто не обръщат внимание на това и така се стига до ситуации, при които децата вече са навършили 4-5 годинки, но все още не могат да различават сезоните и да изброяват месеците.

Разбира се, съществуват достатъчно креативни средства, с които можем да попълним този пропуск. Добре е да започнете да учите детето си на месеците от годината и сезоните още от 3-годишна възраст, тъй като по това време децата вече могат да различават метеорологичните явления. Тоест, те могат да определят кога вали дъжд или сняг, кога грее слънце, кога духа вятър и така нататък.

За да помогнете на детето да се научи да прави разлика между отделните сезони, насочете вниманието му към промените в заобикалящата природа: листата падат, вали сняг, цветята цъфтят и т.н.

Постепенно детето ще разшири своя кръгозор и разбиране си за това как се променят сезоните и  ще започне да разбира какви дрехи трябва да се обличат през всеки един от тях.

Добиването на познания за четирите сезона трябва да стане преди научаването на имената на месеците от годината. Хубаво е разговорът да започне с това, какви метеорологични условия съпътстват сезоните и да се продължи с други характеристики. Така например, Дядо Коледа идва, когато има сняг, а на морето ходим когато навън е горещо и така нататък.

child-messures.png

Етапи на рисуване при децата

Има три етапа на детските рисунки : етап на драскане, етап на предварителна схема и етап на схема.

1. Драскане   (2-4 години)

На този етап няма реализъм в снимките и те са предимно само белези на страница. Може да изглежда, че там няма нищо, но понякога децата създават нещо, наречено „случаен реализъм“. Това означава, че когато драсканиците са готови, може да видите определени форми, наподобяващи кола или къща.

2. Предварителна схема  (4-7 години)

На този етап децата се опитват да създават неща, които виждат с очите си. Те могат да нарисуват най-простите неща, като лица, фигурки, коли, камиони, дървета и къщи. Обикновено в тези рисунки няма реалистични детайли. В края на сцената те започват да добавят определени неща, които отличават идеите им, като например цветя пред къща или дрехи върху фигурките.

3. Схема  (7+ години)

На този етап има някои доказателства за схема. Например, рисунка на океан може да включва морски чайки, морски звезди, плажна топка, хора, носещи бански костюми и т.н. Могат да се добавят думи и символи, за да се дадат допълнителни съобщения за обяснение на рисунката. Чертежите на хора ще имат повече детайли, вероятно включително лунички. Има повече дълбочина и реализъм и е възможно използването на нови гледни точки.

risuvane-polza-za-detsa.йпг.jpg

Предпочитания за пол и цвят

Не е изненадващо, че има някои разлики между това как и какво рисуват момичетата и момчетата. Момичетата обикновено рисуват заоблени форми, включително цветя, сърца, докато ъглите, кутиите и по-правите линии са характерни за момчетата, заедно с колите, автобусите и т.н. Като цяло   има тенденция при децата да предпочитат да рисуват собствения си пол.

Прочети още...

КЪСНО ПРОГОВАРЯНЕ. ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ ПРИТЕСНЯВАМЕ ЗА ДЕТЕТО НИ?

Бебе, което не реагира на звук или вокализиране, трябва незабавно да бъде прегледано от лекар. Но често за родителите е трудно да разберат, ако на детето им отнемат малко повече време, за да достигнат крайъгълен камък в речта или езика, или има проблем.

Ето някои неща, за които да следите. Обадете се на Вашия лекар, ако детето Ви:

 • до 12 месеца : не използва жестове, като посочване или махане за чао
 • до 18 месеца : предпочитам жестове пред вокализации за общуване
 • до 18 месеца: има проблеми с имитирането на звуци
 • има проблеми с разбирането на прости устни молби
 • до 2 години : може само да имитира реч или действие и не произвежда думи или фрази спонтанно
 • до 2 години: повторете само някои звуци или думи и не можете да използвате устен език, за да общувате
 • до 2 години: не може да следва прости указания
 • до 2 години: има необичаен тон на гласа (като дрезгав или назален звук)

Също така се обадете на лекаря, ако речта на детето ви е по-трудна за разбиране от очакваното за възрастта му:

 • Родителите и хората, които редовно се грижат за тях, трябва да разбират около 50% от речта на детето на 2 години и 75% от нея на 3 години.
 • До 4-годишна възраст детето трябва да бъде най-разбрано, дори и от хора, които не го познават.

Какво причинява забавяне на говора или езика?

Забавянето на речта може да се продължи на:

 • орално семейство, като проблеми с езика или небцето (небцето)
 • къс френулум (гънката под езика), който може да ограничи движението на езика

Много деца със защитени на говора имат орално-моторни проблеми. Това се случва, когато има проблем в областта на мозъка, отговорни за речта. Това затруднява координирането на устните, езика и челюстта за издаване на звуци на речта. Тези деца могат да имат и други орално-моторни проблеми, като проблеми с храненето.

Проблемите със слуха също могат да повлияят на говора. Така че аудиологът трябва да тества слуха на детето винаги, когато има проблеми с говора. Децата, които имат проблеми със слуха, могат да имат проблеми с изричането, разбирането, имитирането и използването на език.

Ушните инфекции , особено хроничните инфекции, могат да причинят слуха. Но докато има нормален слух в едното ухо, речта и езикът ще се развиват нормално.

progovaryane-logopediya.jpg

Прочети още...

Игра в предучилищна възраст: защо е важна за развитието на говоренето

Играта е основният начин, по който малките деца се развиват, учат и изследват света.

Играта с детето ви дава много възможности за разговор. И колкото повече играете и говорите заедно, толкова повече думи чува вашето дете. Това също така дава възможност на вашето дете да се упражнява да прави нови думи и да води по-дълги разговори. Това подобрява говорните умения на вашето дете и помага на мозъка му да се развива.

Какво да очаквате: деца в предучилищна възраст и говорене

На  3-4 години вашето дете вероятно ще:

 • можете да задавате по-сложни въпроси
 • говори с по-добра, но не перфектна граматика
 • казва изречения с 5-6 думи.

До  пет години вашето дете в предучилищна възраст вероятно ще:

 • може да каже името и адреса си
 • може да говори ясно, като използва изречения от до девет думи
 • води смислени разговори и ви разказва подробни истории.

Вашето дете в предучилищна възраст вероятно ще желае да разговаря с вас, своите приятели и други членове на семейството колкото е възможно повече на тези години. Наистина е добре за езика на вашето дете, ако го слушате и говорите с него.

igri-v-preduchilistna-vyzrast.jpg

Всъщност децата на тази възраст често имат толкова много новини за споделяне, че понякога се спъват в думите,  заекват и се разочароват – това е обичайно и е добре. Просто дайте време на детето си в предучилищна възраст и продължете да слушате. Вашето дете ще разбере думите в крайна сметка.

Играйте идеи за насърчаване на децата в предучилищна възраст да говорят

На тази възраст децата все още се нуждаят от много упражнения и подкрепа, за да развият речта и езика. Колкото по-често говорите с детето си в предучилищна възраст, толкова повече думи ще научи и ще използва, за да общува.

Най-добрият начин да насърчите езиковите умения на детето си е да се съсредоточите върху забавни дейности като  пеене на песни или рецитиране на детски стихчета , вместо да правите правилно произношението или граматиката.

Ето няколко идеи за насърчаване на говоренето на деца в предучилищна възраст чрез игра:

 • Когато говорите с детето си , отговаряйте на неговите интереси. Ако детето ви в предучилищна възраст се интересува от минаващи коли, отделете малко време, за да поговорите за тях.
 • Четете на глас заедно. Можете също да опитате да заведете детето си на час за приказки в местната библиотека, за да чуете истории. Говорете с детето си за историите, които четете и чувате заедно.
 • Разказвайте истории заедно. Вашето дете ще се радва да слуша, запомня и да ви разказва прости истории. Изоставянето на думи в историите и молбата на вашето дете в предучилищна възраст да попълни думите също е забавно.
 • Пейте песни и правете музика заедно.
 • Разказвайте прости вицове и гатанки. Децата в предучилищна възраст обикновено се радват на прости игри с думи като намиране на римувани думи и дори съставяне на думи.
 • Говорете за чувствата си и назовавайте емоциите заедно. Ако четете история, можете да говорите за това как може да се чувстват героите.

Време пред екрана за деца в предучилищна възраст

Качественото, подходящо за възрастта време пред екрана може да подпомогне ученето и езиковото развитие на вашето дете.

Това може да се случи, когато детето ви в предучилищна възраст се наслаждава на времето пред екрана като част от здравословния начин на живот. Всичко опира до балансиране на времето пред екрана с други дейности, които са полезни за развитието на вашето дете, като физическа игра, четене и общуване.

Груби двигателни умения

Грубите двигателни умения са движения, които включват големи мускулни групи и обикновено са по-широки и енергични от фините двигателни движения. Тези движения включват ходене, ритане, скачане и изкачване на стълби. Някои важни етапи за грубите двигателни умения също включват координация око-ръка, като хвърляне или хващане на топка. 1

Следват някои примери за груби двигателни умения, които обикновено се появяват в различни фази от детското развитие. 

grubi-dvigatelni-dvijeniya.jpg

3 до 6 месеца

 • Повдига ръце и крака, когато е поставен по корем
 • Преобръща се
 • Поддържа собствената си глава, когато е в седнало положение

6 месеца до 12 месеца

 • Пълзи
 • Издърпва се от седнало в изправено положение
 • Седи без опора

Възраст 1

 • Качва се на ниски мебели
 • Изкачва стълби с помощ
 • Дърпа или бута играчки с колела
 • Ходи с една ръка

Възраст 2

 • Скача, като използва двата крака едновременно
 • Тича много сковано на пръсти
 • Ходи горе без парапет

Възраст 3

 • Кара триколка с помощта на педали, без помощ от възрастен
 • Бяга без да пада
 • Хвърля топка на възрастен, стоящ на 5 фута разстояние

Възраст 4

 • Хваща топка с ръце и тяло
 • Работи гладко с промени в скоростта
 • Изкачва се по стълбите с редуване на краката

Възраст 5

 • Хваща топка с две ръце
 • Подскача на един крак
 • Изпълнява скачане и докосвания с пръсти
 • Ходи нагоре и надолу по стълбите, докато носи предмети

Възраст 6

 • Рита търкаляща се топка
 • Прескача предмети
 • Кара велосипед с тренировъчни колела
 • Хвърляния с точно поставяне

Вашето дете развива ли подходящи за възрастта числа и умения за броене?

Полезно е да знаете какви числа и умения за броене трябва да развие вашето дете до 3 или 4-годишна възраст. Прегледайте следния списък с етапи и отбележете как се справя вашето дете във всяка област. Моето дете:

Наясно е — и е любопитен — как числата и броенето се отнасят към неговия живот и света около него.

Може правилно да преброи поне пет предмета.

Може да посочва места на числова ос и да брои със съответствие 1 към 1 по линията (отляво надясно, отдясно наляво)

Разбира, че написаното число "3" означава три обекта - и същото с числата 1-5.

Може да добавя и изважда малък брой познати предмети. Например: „Имам три бисквитки. Имате две. Колко имаме всички заедно?“

Може да поставя написани числа (цифри) от 1 до 5 в правилния ред, малки към големи.

Може да брои от едно до десет в правилния ред.

Разбира концепциите за количество (например „повече“ и „по-малко“) и размер (като „по-голям“ и „по-малък“) и използва тези термини правилно.

umniya-za-rabota-s-chisla.png

Прочети още...

За езиковото развитие на бебето

Комуникационните умения на вашето бебе нарастват много през първата година от живота му. Вашето бебе се научава как да се изразява, да ви отговаря и да разбира, когато общувате с него. Всичко това се случва преди вашето бебе да каже първите си истински думи, което е около първия му рожден ден.

Изразяване: развитие на езика на бебето

Като част от езиковото развитие през първата година вашето бебе ще се изразява по много начини.

На  3-4 месеца вашето бебе може:

установява зрителен контакт с вас

кажете „ах гоу“ или друга комбинация от гласни и  съгласни

бърборете и комбинирайте гласни и съгласни, като „ga ga ga ga“, „ba ba ba ba“, „ma ma ma ma“ и „da da da da“.

На  5-7 месеца вашето бебе може:

копирайте някои от звуците, които издавате, като кашляне, смях, щракане или издаване на „малини“

копирайте някои от жестовете, които правите, като махане, сочене или пляскане

играйте с издаване на различни звуци, като "aaieee", "booo" и "ahh" на различна височина и сила на звука.

bebeto.png

На  8-9 месеца вашето бебе може:

комбинирайте звуци с ритъм и тон по начини, които звучат като нормална реч – това понякога се нарича „фаза на жаргон“ и може да продължи, когато започнат първите думи

Прочети още...

15 творчески дейности, които да правите заедно с децата

1. Рисувайте и рисувайте

Рисуването и рисуването може да бъде забавна, творческа дейност, която да правите с децата си, защото е лесно преносима и може да се направи с всяка комбинация от материали. Например, можете да използвате хартия, платно, картон, камъни или дърво като място за създаване на вашето произведение на изкуството. Моливи, цветни моливи, маркери, пастели, маслени пастели и бои могат да ви помогнат да вдъхнете живот на въображението си.

Вие и вашите деца можете да създадете поредица от рисунки или картини, които вървят заедно. Рисуването на скали също може да бъде забавен проект. Рисуването на библейски стихове или цитати като „Исус те обича“ върху скала и оставянето им покрай тротоара или пътеката може да бъде фантастичен начин да озарите деня на човек, когато намери изненадващата картина на пътя си. Или отделете малко време, за да създадете шедьовър с тебеширен тротоар близо до къщата си. Друга забавна дейност може да бъде да създадете свои собствени герои и да нарисувате заедно уникален комикс.

2. Занаяти

Занаятите могат да бъдат забавни, творчески дейности, които да правите с децата си. Няма край на творческите идеи и материалите, които можете да използвате, за да постигнете своя проект. Занаятите, които правите заедно, могат да бъдат декоративни, функционални или просто забавни. Можете да създадете парче кинцуги от счупени чинии, да научите техниката на оригами за сгъване на хартия или да използвате предмети от къщата (като копчета, щипки за дрехи и тръби от тоалетна хартия), за да създадете нещо ново.

3. Изградете

Изграждането на нещо заедно може да бъде чудесен начин да упражните творческите си умения. Можете да правите произволен брой неща с комплекти Лего, Lincoln Logs и Tinker Toys. Или можете да увеличите мащаба и да построите крепост или пещера направо в хола си. Ако имате инструменти, можете да създавате малки мебели, дисплеи за вашите творчески проекти или да сглобявате рафтове за книги. Някои семейства обичат да строят хотродове и да работят заедно по автомобили. Бихте могли дори да построите заедно къща на дърво или крепост в задния си двор.

4. Дървообработване

Има толкова много неща, които вие и вашите деца можете да създадете с дърво. Можете да започнете с нещо толкова просто като изгаряне на дърва и след това да преминете към изграждането на неща от дърво. Можете да създадете къщички за птици, дъски за царевица, дъски за рязане, дървени самолети и маси.

5. Грънчарство

Създаването с глина може да бъде забавен проект, който да направите заедно. Независимо дали става въпрос за извайване на саксии или фигурки от Play-Doh или хвърляне на керамика на колело, няма край на това, което можете да създадете. Глазираната керамика заедно може да вдъхне живот на вашето творение. На някои места има предварително изработена керамика, където вие и децата ви отивате да глазирате и украсявате вашите собствени.

6. Естествено изкуство

Излизането и тръгването на разходка или поход може да бъде толкова възнаграждаващо, докато се поглъщате на слънце, чист въздух и правите малко упражнения заедно. Можете обаче да правите естествено изкуство, докато се наслаждавате на открито. Използвайки камъни, паднали пръчици, листа или шишарки, можете да създавате малки скулптури и дизайни. Или вие и вашите деца можете да построите пясъчен замък или пясъчна скулптура. Не забравяйте да бъдете добър стопанин на земята и да не правите нищо, което би навредило на пейзажа или местообитанието.

tvorcheski-deinosti.jpg

Прочети още...

Математиката по метода на Монтесори надгражда и разширява упражненията от практическия живот и упражненията на сетивата, както и множеството математически преживявания, с които децата се сблъскват случайно в ежедневието си, включително преживявания с:

 • визуално представяне на математически концепции
 • модел и ред
 • разрешаване на проблем
 • кардинални и редни числа
 • място, стойност
 • операции (събиране, изваждане, умножение, деление)
 • дроби
 • пространствени отношения, например разположение на обекти, пространствени модели, съответствие едно към едно на обекти и двуизмерни форми
 • измерване напр. дължина, маса, време, температура, обем, периметър, площ
 • текстови задачи (събиране, изваждане, умножение, деление)

Докато работят с упражненията на сетивата, децата правят преценки по отношение на разстоянието, измерението, степенуването, идентичността, сходството и последователността.

montesory.jpg

ДИСГРАФИЯ! ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

Вашето дете се бори с почерка? Диагностициран ли е с дисграфия ? Тези упражнения от специалисти по почерк са забавни, ефективни и лесни за практикуване у дома.

1. Напипайте буквите.

Отнемането на едно сетиво преживяване често засилва другите. Експертите съветват да опитате дейности, които помагат на детето ви да се съсредоточи върху това да почувства, а не да види как се прави писмо.

Например, използвайте пръста си, за да очертаете буква на гърба на детето си. Или може да затвори очи, докато чертаете буква върху дланта му. След това вижте дали той може да възпроизведе това писмо на гърба ви или на лист хартия.

Можете да направите нещата по-предизвикателни, като напишете главна буква и го помолите да я напише като малка или обратното.

2. Пишете едро.

Децата с дисграфия обикновено имат проблеми да си спомнят как да формират буквите правилно. Един от начините, по който терапевтите правят процеса по-запомнящ се, е като карат децата да пишат по начини, които използват големи двигателни движения и мултисензорни материали.

dysgraphya.png

У дома малките деца могат да пръскат големи букви с крем за бръснене върху стената с плочки по време на баня. Или могат да изгладят крема върху плочката и да напишат букви в пяната. Те могат да се упражняват да правят букви в пластмасова вана с влажен пясък. Добавянето на пясък към боята с пръсти е друг начин за увеличаване на сетивния вход.

Прочети още...

Пластилинът осигурява отлично забавление за децата. Това им позволява да развихрят въображението си и да създават всякакви фигури. В тази статия ще споделим с вас някои от основните предимства на пластилина за деца.

Ползите от пластилин за деца

Пластилинът има многобройни ползи за децата. Ето само няколко:

1. По-концентрирани и креативни деца

Пластилинът благоприятства както концентрацията, така и креативността при децата . Докато месят, размекват, отделят и сглобяват пластилин, децата обръщат внимание на размерите и пропорциите.

2. Развитие на фината моторика

Манипулирането на този материал позволява на децата да развият своите фини двигателни умения,  тъй като те използват ръцете и пръстите си.

Освен това, когато детето започне да се учи да пише, ще му е по-лесно да използва моливи, за да рисува букви. Следователно може да се разглежда като индиректно обучение за писане.

3. Учат се да изразяват себе си и да общуват

Пластилинът може да бъде основна форма на изразяване и комуникация . Имайте предвид, че когато става въпрос за бебета, контактът е едно от първите им средства за комуникация.

ползите-от-пластелина.jpg

Прочети още...

10 ползи от творческите дейности при децата

Творческите дейности помагат да разпалите естественото любопитство на вашето дете и да създадете свое собствено пътуване на изследване, откриване и развитие. Нещо повече, страхотно е забавно!

Въз основа на изследвания и практически опит, ето топ 10 на ползите от ангажирането с творчески дейности

1. Координация на ръцете и очите : Да се ​​научите да развивате фини двигателни умения изисква практика. Независимо дали се учи да държи молив, да прави маркировки или умения за ножица, творческите дейности помагат да развиете проприоцептивния вход, сръчността и тактилността на вашето дете. Това също помага на детето ви да сравнява различни материали.

2. Вдъхновете въображението : „Въображението е по-важно от знанието“ (Алберт Айнщайн). Когато подхранвате въображението на вашето дете, вие помагате за подхранването на неговата креативност и то израства като индивид. Това помага във всички области на обучението, подобрява тяхното благосъстояние и саморазвитие.

3. Физическо развитие : В свят, в който децата са изложени на екрани във все по-ранна възраст, да помогнете на детето си да развие силата на ръцете и пръстите си е жизнено важно. Когато детето ви създава модели, работи с глина или използва пръстите си, за да прави белези, това помага да се развие силата на ръцете и пръстите му. Творческата дейност също така подпомага развитието на движението, баланса и пространственото съзнание на вашето дете.

4. Сензорно развитие : Вашето дете разбира света си, като приема информация от многото си сетива. Участието в творчески дейности помага на детето ви да развие своите умения за наблюдение, способност да слуша инструкции, да изследва различни текстури, да разпознава различни миризми и да придобие разбиране за техния свят.

5. Логика: Преодоляването на предизвикателствата е част от житейския път. Творческите дейности помагат на детето ви да мисли, да създава връзки и да решава нещата за себе си. To FAIL е „първият опит за учене“ и творческите дейности осигуряват чудесен начин за вашето дете да мисли и да изпробва различни решения, за да постигне това, което иска. Дейностите помагат на детето ви да сортира, организира и анализира информация, да решава проблеми и да създава връзки.

tvorcheski_umenia.jpg

Прочети още...

Майчиното поведение може да предаде психични проблеми на децата

Проблемите с психичното здраве и личностната черта на невротизма могат да се предават от родители на деца. Но това предаване става ли чрез гени или чрез възпитание и среда? Ново норвежко проучване хвърля светлина по темата.

През последните години проучванията показват, че проблемите с психичното здраве като тревожност, депресия и злоупотреба с вещества са свързани с определена личностна черта: невротизъм.

Хората с високо ниво на невротизъм в личността си лесно се тревожат. Те често интерпретират хората и преживяванията негативно и често имат негативни чувства и симптоми на депресия или тревожност.

Предишни проучвания показват, че невротизмът може да се предава от родители на деца. Когато родителите имат високи нива на невротизъм, рискът децата им да проявят както тази личностна черта, така и признаци на емоционални проблеми е по-голям.

Наследственост и среда

Такова предаване обаче може да стане по няколко начина.

Прочети още...

Видове изоставане в развитието на децата

Педиатрите  идентифицират няколко типа изоставане в развитието на децата. Тези забавяния могат да повлияят на физическите, когнитивните, комуникационните, социалните, емоционалните или поведенческите умения на детето.

Често изоставането в развитието засяга повече от една област от развитието на детето. Когато едно дете има забавяне в много или във всички тези области, това се нарича глобално изоставане в развитието.

Някои забавяния в развитието имат установима причина. За много деца обаче причината за забавянето или множеството забавяния не е ясна.

Когнитивни забавяния

Когнитивните закъснения могат да повлияят на интелектуалното функциониране на детето, като пречат на осъзнаването и причиняват затруднения в ученето , които често стават очевидни, след като детето започне училище. Децата с когнитивно забавяне може също да имат затруднения в общуването и играта с другите.

izostavane-deca.jpg

Този тип забавяне може да възникне при деца, които са преживели мозъчно увреждане поради инфекция, като менингит, което може да причини подуване на мозъка, известно като енцефалит. Синдром на разклатено бебе, гърчове и хромозомни нарушения, които засягат интелектуалното развитие, като синдром на Даун, също могат да увеличат риска от когнитивно забавяне. В повечето случаи обаче не е възможно да се установи ясна причина за този вид забавяне.

Прочети още...

Анкета

Трябва ли държавата да се намеси при липсата на опитни педагози при деца със СОП?

No answer selected. Please try again.
Please select either existing option or enter your own, however not both.
Please select minimum 0 answer(s) and maximum 4 answer(s).
/component/communitypolls/?task=poll.vote
1
radio
[{"id":"1","title":"\u0414\u0430, \u0437\u0430\u0434\u044a\u043b\u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u043d\u043e \u0435!","votes":"478","type":"x","order":"1","pct":90.0199999999999960209606797434389591217041015625,"resources":[]},{"id":"2","title":"\u0414\u0430, \u043d\u043e \u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0432\u0441\u044f\u043a\u0430 \u0446\u0435\u043d\u0430.","votes":"36","type":"x","order":"2","pct":6.78000000000000024868995751603506505489349365234375,"resources":[]},{"id":"3","title":"\u041d\u0435 \u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0434\u044a\u0440\u0436\u0430\u0432\u0430\u0442\u0430.","votes":"10","type":"x","order":"3","pct":1.87999999999999989341858963598497211933135986328125,"resources":[]},{"id":"4","title":"\u041d\u044f\u043c\u0430 \u043d\u0443\u0436\u0434\u0430, \u0434\u044a\u0440\u0436\u0430\u0432\u0430\u0442\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u044a\u0447\u043d\u043e.","votes":"7","type":"x","order":"4","pct":1.3200000000000000621724893790087662637233734130859375,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] ["rgba(255,91,0,0.7)","rgba(74,192,242,0.7)","rgba(184,0,40,0.7)","rgba(238,246,108,0.7)","rgba(96,187,34,0.7)","rgba(185,106,154,0.7)","rgba(98,194,204,0.7)"] 350
bottom 200

Кой е тук

В момента има 228  гости и няма потребители и в сайта

Copyright © 2024 Деца със специални образователни потребности - СОП  Rights Reserved.

On Screen Facebook Popup by Infofru

Подкрепете ни като харесате страничката ни във Facebook. :) Благодарим Ви!

Затвори

Натиснете за да чуете текста! Кликнете на аудио иконката