Welcome to Деца с Дислексия   Click to listen highlighted text! Welcome to Деца с Дислексия Powered By GSpeech

Деца със специфични образователни потребности и дислексия


Добре дошли в сайта за деца с дислексия. Целта на приложението е да подпомага и подкрепя деца със специфични образователни трудности. Тук ще намерите методики за обучение, логически и дидактически игри както и много други полезни материали и техники свързани със специфичните образователни потребности.

Език:

Вход

Facebook активност

Кой е тук

В момента има 39  гости и няма потребители и в сайта

Анкета

Трябва ли държавата да се намеси при липсата на опитни педагози при деца със СОП?

Да, задължително е! - 80%
Да, но на всяка цена, - 16.7%
Не е работа на държавата. - 0%
Няма нужда, държавата прави достатъчно. - 0%

Total votes: 30
The voting for this poll has ended on: Юни 15, 2014

Какво трябва да знаят родителите на деца със СОП!

След като забележите някакъв проблем в развитието на детето си, обърнете се към личния си лекар, класния ръководител или към специалист от Ресурсния център. Ако те констатират необходимост от специализирана помощ, детето трябва да бъде насочено към лекар-специалист или Лекарска консултативна комисия.

Лекарят-специалист или ЛКК изготвят документ, в който се описва проблемът и се дават препоръки.
Подайте молба до председателя на Екипа за комплексно педагогическо оценяване на Регионалния инспекторат по образованието - за извършване на първична оценка на общото развитие на детето / ученика.

Явете се с детето / ученика пред ЕКПО на РИО на насрочената дата, като носите със себе си следните документи: медицински документ, издаден от съответния лекар-специалист, психолого-педагогическа характеристика на детето / ученика, написана от учителя на групата или от класния ръководител, творчески работи на детето / ученика - рисунки, писмени работи и други материали.

При извършване на първичната оценка Вие участвате в работата на ЕКПО и можете да изразявате своето мнение.

Специалистите от ЕКПО на РИО попълват Карта за общото развитие на детето / ученика. В картата те записват становище за вида, формата и мястото на обучение.

Директорът на общообразователното училище / детската градина със заповед определя състава на училищния (или на детската градина) ЕКПО, който изработва индивидуална образователна програма на детето / ученика. Председателят на ЕКПО запознава родителя / настойника с програмата.

В края на всяка година ЕКПО в детската градина (или в училището) препоръчва как да продължи по-нататъшното обучение на детето / ученика - по индивидуална програма, или по общообразователна, с или без ресурсно подпомагане.

За извършване на комплексното педагогическо оценяване се представят следните документи:

1. молба от родителя, настойника, попечителя или от директора на специализирана институция за деца, в която детето е настанено;
2. медицински документ, издаден от съответния лекар специалист или от лекарска консултативна комисия, специализирана по профила на заболяването, или от териториална експертна лекарска комисия, с приложени резултати от проведени медицински консултации и изследвания в зависимост от вида увреждане или нарушение;
3. психолого-педагогическа характеристика на детето от учителите на група в детската градина или на ученика - от класния ръководител в училището или от екипа, отговорен за изпълнението на индивидуалния план за грижа, за децата и учениците със специални образователни потребности, настанени в специализирани институции за деца;
4. удостоверение за завършена подготвителна група/подготвителен клас, удостоверение за завършен първи клас, удостоверение за завършен начален етап на основно образование, свидетелство за основно образование;
5. творчески работи на детето или ученика, писмени работи, рисунки и други материали.

Съгл. Чл. 14 от Наредбата, Комплексното педагогическо оценяване е насочено към определяне на:
1. интелектуалните и когнитивните способности;
2. езиково-говорните умения;
3. моторно-двигателните умения;
4. уменията за самостоятелен и независим живот;
5. формите за обучение и общуване на детето или ученика в зависимост от увреждането, нарушението или затруднението;
6. потенциалните способности и индивидуалните образователни потребности;
7. основните цели и задачи на обучението и развитието, свързани с възможностите и потребностите на детето или ученика;
8. специалните методи и средства за постигане на целите и задачите;
9. индивидуалния подход в психосоциалната рехабилитация;
10. необходимите специалисти за работа с детето или ученика;
11. ролята на родителите, настойниците, попечителите или директорите на специализираните институции за деца в образователно-възпитателния процес на детето или ученика

Copyright © 2017 Деца с дислексия  Rights Reserved.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech