Тествайте детето си и проверете дали има симптоми на дислексия.

Тестът се провежда под наблюдението на учител или родител,
който е запознат със симптомите.


 1. В ежедневието изключително будно и заинтересовано ли е?

 2. Изцяло ли е отдадено на игрите?

 3. Лесно се разсейва, чува вижда всичко, невинаги различава
  важното от маловажното?

 4. Pазсеяно, откъснато от действителността?

 5. Особена или неестествена стойкта на тялото?

 6. Забавено усвояване на букви, думи, цифри?

 7. Търка си очите, мига, привидни проблеми със зрението?

 8. Буквите и цифрите губят очертания?

 9. Слаби възможности при учене наизуст?

 10. Привидни проблеми със слуха, разбира трудно?

 11. Неясен говор, говорни дефекти?

 12. Намалена координация на тялото?

 13. Недостатъчна ориентация в пространството и времето?

 14. Бавно изпълнява поставените задачи мотка се?

 15. Не изпълнява поставените му задачи?

 16. Непрестанно бърбори, излъчва неспокойствие?

 17. Хиперактивно ли е?

 18. Реагира агресивно, неуравновесено?

 19. Ниско самочувствие, чувства се малоценно?

 20. Самовглъбено, обезкуражено?