Подредете числата в последователен ред.

С двойно кликване ще върнете числото в изходна позиция.

Анимация