Welcome to Деца със СОП   Натиснете за да чуете текста! Welcome to Деца със СОП Кликнете на аудио иконката GSpeech

Деца със специални образователни потребности - СОП и Дислексия


Добре дошли в сайта за деца с дислексия! Целта на приложението е да подпомага и подкрепя деца със специфични образователни трудности. Тук ще намерите методики за обучение, логически и дидактически игри както и много други полезни материали и техники свързани със специалните образователни потребности.

Language:

Login

Facebook активност

Дарение

Ако сте доволни и намерихте нужната информация, ще сме Ви благодарни, ако изявите желание да направите дарение в подкрепа за развитието на портала за деца със СОП. Благодарим Ви от сърце! :)

Сума

Who is here

We have 94 guests and no members online

Открит урок по ЗИП – Български език и литература във втори клас

Изготвил: Татяна Христова Георгиева , /2006-2007уч. година/

Тема на урока: Пролетта е символ на живота. Стихове и разкази посветени на пролетта.

Вид на урока: Комбиниран урок

Цели на урока:

1. Осмисляне на нови литературни произведения от идейно емоционалното им съдържание;

2. Да развиват уменията си за:

a. работа с художествен и нехудожествен текст – ориентация в него.

b. анализ на героите и взаимоотношенията им.

c. изразително четене на художествена творба;

3. Формиране на умения за различаване на художествен от нехудожествен текст;

4. Формиране на позитивно отношение и уважение към националните ни поети и писатели, обич и интерес към литературата като цяло;

5. Развитие на познавателните способности на учениците чрез средствата на худ. литература и научно-популярните текстове;

6. Развиване на образното мислене и въображението на учениците;

Основни понятия: Художествен и нехудожествен текст, диалог, монолог, художествените похвати –епитет, сравнение, повторение.

Необходими материали:

 • Предварително , целенасочено зададена домашна работа –непълен текст, в който да попълнят с подходящи глаголи /във връзка с изучаван материал по български език/ ,като наблюдават природата около тях/ връзка с околен свят/ и да поставят заглавие на текста.
 • Работни листи за работа по спирки за учениците от класа / отделно за учениците със СОП по техните индивидуални програми /
 • Подходящи литературни произведения

Методически похвати и форми на работа: интерактивни методи и форми на работа, разказ, беседа, слухово възприятие, илюстриране, игрови подход, четене по роли, подборно четене и др.

Ход на урока:

Организация на класа за работа.

І. Подготовка за възприемане на литературно прозведение.

Предизвикателствата ви харесват знам, затова ще отправя към вас една загадка. Открийте отговора.

 

І вариант: Топло слънчице припече.

Никнат семенца в пръстта.

Щъркелите идват вече.

Кой пристига? .................../пролетта/

 

Една второкласничка и подготвила илюстрация към вашата загадка. /на дъската/ Какво ви прави впечатление?

Допуснала е няколко грешки поради незнание или невнимание .Предлагам ви с помощта на вашата домашна работа да поправим представите ,които ни създава илюстрацията на дъската за пролетно настроение.

 

Наблюдавай природата около себе си и попълни с подходящи глаголи.Постави заглавие на текста.

.........................

Пролетта .......................... на 21 март и ......................... до 22юни . Денят постепенно ............................... . Времето ..................... все по-топло и снегът в планините се ....................... Небето ....................сивия си цвят със светлосин. Често ................... кратки, но обилни дъждове. Растенията се ........................... и ........................... . Някои животни се събуждат от зимен сън.

 

/раззеленават, настъпва, продължава, нараства, става, сменя, стопява, валят, цъфтят, се събуждат/

 

 

 

Наблюдавай природата около себе си и попълни с подходящи глаголи.Постави заглавие на текста.

 

..........................

Времето се......................... . Слънцето .....................весело. Цветенца са ...........................клоните на дърветата. Палави пчелички .................наоколо. .................. на цветчетата, а цветчетата ги ........................... със сладък сок.

Топло е и ................................... на хубаво.

Ах, колко бяло е всичко!

 

/затопля, кацат ,грее, окичили, бръмчат, черпят,мирише/

 

 

/Децата са разделени на две групи – различни по вид текстове – художествен и нехудожествен/

ІІ.Проверка на домашната работа. Прочит на текст от І група и ІІ група.

 • Какво е общото между двата вида текст? - Темата е пролетта.

 

 • Какво е различното? – Единият текст е художествен ,а другия - нехудожествен .

 

 • Кой сезон е описан ? Кога настъпва пролетта?

 

 • Какви чувства изпитвате като наблюдавате промените в природата ? Кое ви харесва най-много?

 

 • Какво очаквате от пролетта?

 

ІІІ. Обявяване на темата.

 

Пролетните промени са наблюдавали и описали в свои разкази и стихотворения много писатели и поети.

Този час по литература ще четем творби посветени или свързани с пролетта. Ще си припомним кои текстове са художествени и кои не и как да ги различаваме. /дъската/

 

ІІІ. Първо цялостно възприемане на литературните творби.

 

Пробуждането на природата за нов живот са усетили много представители на птичия свят.

Музикална загадка:Ще чуете детска песен от композитора Красимир Милетков. „Гост от юг” муз. Красимир Милетков, Музика за ІІ клас, Просвета-София

 • За какво се пее в песента? Настъпва пролетта.
 • Кога щъркелите се връщат при нас?
 • Какво е настроението в песента? весело, жизнерадостно, бодро, игриво;

 

Кои прелетни птици се завръщат от топлите страни на пролет ще научите ако решите игрословицата на страница 91 от помагалото по ЗИП. „Четем, пишем и общуваме на български език” ЗИП -2 клас, Издателство „Слово”.

За кои представители на птичия свят са написали литературни творби и какви чувства са споделили Трайко Симеонов , Стоян Дринов, Лиляна Даскалова , Дора Габе и Ран Босилек ще разберем от следните литературни произведения ./дъска/ Ще работим по спирки.

 

За да се разделим на групи ще изиграем играта „ Актьори „./всеки ученик получава картонче с изображение на : кокиче, момиче, птиче, воденичка и рекичка.

Щом чуете названието на рисунката, на картончето си ,ставате прави.

 

 

Приказчица

На малка рекичка построили воденичка. На полянка до воденичката, на брега на рекичката, цъфнало кокиче, нежно като момиче.

Засмяла се рекичката, запяла воденичката. Дошло едно момиче, ранобудно като бяло кокиче.Цял ден пяло до рекичката заедно с воденичката. Едно птиче откъснало бялото кокиче и го подарило на хубавото момиче.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да припомним правилата за работа по групи.

 • Работим тихо без да пречим на останалите.
 • Разпределяме без да спорим задачите в групата.
 • Спазваме определеното за работа време.
 • Резултатите записваме в тетрадките .
 • Стремим се да минен по всички /5/ спирки за определеното време.
 • Ако желаем можем да отидем и на последните две спирки.

Групират си 5 групи по 4 ученика +1 ученик със СОП./общо 21 деца*/

В класа има двама ученика със СОП, от които единия работи наравно с другите деца. / за него се намаляват до 3 спирки/

Всяка група сяда на определеното място с изображение и получават указания за работа.

ІV. Осъществяват тих самостоятелен прочит на литературното произведение .

Всеки един ученик прочита за себе литературните творби.

 

V. Задълбочаване на читателското възприемане за осмисляне на текстовете.

Устно колективно съставят отговорите на въпросите ,като всеки е записал в тетрадката за работа в клас изреченията..

VІ. Обединяване на читателските представи

 

 

 

 

 

 

 

 

За ученик съсСОП

ПЕПЕРУДА

Мамо, бабо, тате,

весел Май изпратил

пъстра пеперуда,

палава и луда.

 

На крилце и пише:

На цветя мирише.

Светло слънце грее.

Волна птичка пее.

Рой дечица тичат,

росни капки кичат.”

 

Мамо, бабо, тате,

Май ми вест изпрати,

че ще се намръщи,

щом съм още вкъщи.

 

Ран Босuлек

 

 • Кой говори в стихотворението? /дете или възрастен/
 • Кой е авторът на писмото? /весел Май/
 • Препиши писмото на месец Май в тетрадката си.

 

 

 

 

 

 

І. Вариант за задачите по спирките

 

1. Прочети за себе си текста „Деца и щъркел”от Трайко Симеонов, на страница 92 на помагалото по ЗИП-БЕЛ втори клас, упр. 2 а/.

2. Препиши следното изречение, в тетрадката за работа в клас, като го допълниш:

Стихотворението „ Деца и щъркел” от Трайко Симеонов е ........................................ текст.

/нехудожествен ,художествен/

 

 

1. Прочети за себе си текста „Лястовичка”от Стоян Дринов, на страница 92 на помагалото по ЗИП-БЕЛ втори клас, упр. 2 б/.

2. Препиши следното изречение, в тетрадката за работа в клас, като го допълниш:

 

Лястовичката от едноименното стихотворение на Стоян Дринов е ........................................ напролетта.

/предвестник, поръчител,спътник/

 

1. Прочети за себе си разказа „Пролетни звуци”от писателката Лиляна Даскалова, на страница 93на помагалото по ЗИП-БЕЛ втори клас, упр. 3

2. Препиши следното изречение, в тетрадката за работа в клас, като го допълниш:

В разказа „Пролетни звуци” писателката Лиляна Даскалова,

ни разказва как болният Филипчо оздравява с помощта на .................... чуруликане на завърналите се от юг птички.

/пролетното, веселото, непрекъснатото/

 

 

1. Прочети за себе си текстът „Бял щъркел”.

2. Препиши следното изречение, в тетрадката за работа в клас, като го допълниш:

 

В текста „ Бял щъркел”щъркелът е ..................................... .

/вид водолюбива птица, литературен герой/

 

 

1. Прочети за себе си текста „Селска лястовица”.

2. Препиши следното изречение, в тетрадката за работа в клас, като го допълниш:

Текстът„ Селска лястовица” е ......................................... .

/ художествен, нехудожествен/

 

1. Нарисувай на лист или апликирай с какво свързваш пролетта.

 

 

1.Опитай се да съчиниш стих за пролетта.

Пролет

Всеки клон е пълен с ........................

И цветенцата ..................................

И полето ...........................................

Агънцето кротко ..........................

 

/ цъфтят, зеленей, блей, цвят /

 

2.Препиши в тетрадката си.

 

 

Всеки ученик в края на часа трябва да е прочел пет текста и записал в тетрадката си изреченията.

 

Последните две спирки са за най-бързите .

Ученика със СОП работи по неговата спирка и спирките пожелание.

 

ІІ. Вариант с по-голяма трудност за учениците

 

Текстът „ Селска лястовица „ е .........................................текст. От него научаваме как изглежда птицата, с какво се .......................,

кои територии на България обитава. В този вид текст не се използват художествените похвати ........................................... ..................... .. Птицата не говори и не води диалог.

--------------------------------------------

1.Какъв по вид е този текст ?

2.Каква информация дава текста?

3. Използвани ли са художествени похвати ?

4.Имат ли героите собствена реч? Водят ли разговор?

 

 

 

 

Текстът „ Бял щъркел” е ............................................ . В него белият щъркел е описан как изглежда, как се ........................., къде отглежда своите ...................., къде строи ..................................си.

В този вид текст не се използват художествените похвати ....................................................... .. Птицата не говори и не води диалог.

1.Какъв по вид е този текст ?

2.Каква информация дава текста?

3. Използвани ли са художествени похвати ?

4.Имат ли героите собствена реч? Водят ли разговор?

 

Разказът „Пролетни звуци” от Лиляна Даскалова е ..............................текст. В него се разказва за .............................., който е болен. Едно ......................... го забавлява и разговаря с него. Това става през сезона ............................, което се подразбира от думите :.................. ..................................................................................... и изречението ............................................................................................................................................................................... .

1.Какъв текст е произведението?

2.Използвани ли са художествени похвати и ако са – какви?

3.Има ли диалог между героите или творбата е монолог?

4.Какво е настроението в творбата?

5.Илюстрирайте.

 

 

 

 

Стихотворението „Лястовичка” на поетът Стоян Дринов е

................ ....................... текст.

В него са употребени следните ............................ , които придават по-голяма нагледност на художествените образи. Пролетта е

..............................., песента е........................... . В стихотворението говори .............................., която се обръща към читателя като към познат приятел. Това се нарича................................. .

1.Какъв текст е произведението?

2.Използвани ли са художествени похвати и ако са – какви?

3.Има ли диалог между героите или творбата е монолог?

4.Какво е настроението в творбата?

5. Илюстрирайте.

Стихотворението „Деца и щъркел” от поета Трайко Симеонов е ................ ....................... текст. В него са употребени думи, наречени .....................които придават по-голяма нагледност на художествените образи. Щъркелът е .....................,................ , ..............., лицата на децата са .................... В това стихотворение героите водят .................................. Настроението в творбата е ................................., защото идва дългоочакваната ....................... .

1.Какъв текст е произведението?

2.Използвани ли са художествени похвати и ако са – какви?

3.Има ли диалог между героите или творбата е монолог?

4.Какво е настроението в творбата?

5.Прочетете по роли .

Устно колективно съставят отговорите на въпросите . После всеки попълва работния си лист , залепен в тетрадката за работа в клас.

Край

VІІ. Обощаване на прочетеното.

 

В край на определеното време за работа по спирки се обобщава какво са записали учениците в тетрадките си.

/дъска/

 

 • Стихотворението „ Деца и щъркел” от Трайко Симеонов е художествен текст.
 • Лястовичката от едноименното стихотворение на Стоян Дринов е предвестник напролетта.
 • В разказа „Пролетни звуци” писателката Лиляна Даскалова,ни разказва как болният Филипчо оздравява с помощта на веселото чуруликане на завърналите се от юг птички.
 • В текста „ Бял щъркел”щъркелът е вид водолюбива птица .
 • Текстът„ Селска лястовица” е нехудожествен.

 

 • С какво свързвате пролетта? /да разгледаме илюстрациите ви/ . Използва ли сте ярки светли тонове на цветовете – това означава ,че за вас пролетта е свързана със свежест, радост, жизнерадост

 

Ако сте съчинили стих – да чуем как звучи, така че да усетим вашето отношение към пролетта

 

Учениците четат изразително стихчетата от тетрадките си.

 

Като използвате римуваните думи ,дадени на дъската, нека колективно се опитаме да съчиним стих за пролетта./дъската/

 

Пристигна вече щъркел .....................драг.

Вестта донесе и до твоя...................... праг.

Опъстри се със цветя ............... полето.

Славейче запя в ........................небето.

Скоро с песни и ..............................цветя

Тук ще дойде ......................... Пролетта.

 

 

VІІІ. Поставенена задачи за самостоятелна работа.

 • Изберете прозведение от помагалото от страница 92-93 и го илюстрирайте.
 • Направете коронки от картон или кукли за театър, за да направите театрално представление.

 

 

 

 

КРАЙ

Copyright © 2021 Деца със специални образователни потребности и дислексия  Rights Reserved.

On Screen Facebook Popup by Infofru

Подкрепете ни като харесате страничката ни във Facebook. :) Благодарим Ви!

Close

Натиснете за да чуете текста! Кликнете на аудио иконката