Welcome to Деца със СОП   Натиснете за да чуете текста! Welcome to Деца със СОП Кликнете на аудио иконката GSpeech

Състояния на веществата

 

 

 

БУКВОСЛОВИЦА

 

Открий четирите скрити думи, отнасящи се за състоянията на веществата.

 

 

 

В

А

Т

Ъ

Б

О

К

У

Т

Е

Ч

Н

О

С

Т

А

К

Т

Щ

З

М

А

С

Д

С

В

Е

Е

Т

Г

А

З

Р

Ъ

З

Ъ

С

Ч

Ш

А

Д

Р

И

В

У

Т

Ю

Ь

К

Д

Ь

Б

М

Я

В

З

Т

О

Ж

Щ

К

С

Д

А

 

 

 

 

 

КРЪСТОСЛОВИЦА 1

 

       

7

               
     

1

                 
     

2

                 

3

                       
   

4

                   
   

5

                   

6

                       

 

 

 

 

 

1. Природата е изградена от ...

 

2. Големината на част от пространството, заета от дадено тяло се нарича ...

 

3. Свойство на тялото, което показва колко е нагрято то.

 

4. Уред за измерване температурата на дадено тяло.

 

5. Явлвние за необичайното свойство на водата при охлаждане от 40С до 00С в природата.

 

6. Вид градивни частици на веществата.

 

 

 

7. При вярно решение на кръстословицата отвесно:

 

Процес, при който веществата преминават от твърдо в течно състояние.

 

 

 

КРЪСТОСЛОВИЦА 2

 

       

12

             
     

1

               
     

2

               
     

3

               
   

4

                 
   

5

                 
     

6

               
 

7

                   
   

8

                 
   

9

                 
 

10

                     
   

11

                 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Телата са изградени от ...

 

2. Мярка за енергията, която тялото получава при загряване.

 

3. Вещество, което се среща в природата и в трите състояния.

 

4. Веществата съществуват в три основни ....

 

5. Единица мярка за температура.

 

6. Процес на смесване на различните вещества без външна намеса.

 

7. Вид валеж в твърдо състояние на водата.

 

8. Намаляване обема на телата при охлаждане.

 

9. Веществата са изградени от градивни ...

 

10. Едно от състоянията на веществата.

 

11. Най – добри проводници на топлина.

 

 

 

13. При вярно решение на кръстословицата отвесно:

 

Процес, при който веществата преминават от течно в твърдо състояние.

 

 

 

 

 

 

 

Състояния на веществата

 

 

 

О Т Г О В О Р И

 

 

 

В

А

Т

Ъ

Б

О

К

У

Т

Е

Ч

Н

О

С

Т

А

К

Т

Щ

З

М

А

С

Д

С

В

Е

Е

Т

Г

А

З

Р

Ъ

З

Ъ

С

Ч

Ш

А

Д

Р

И

В

У

Т

Ю

Ь

К

Д

Ь

Б

М

Я

В

З

Т

О

Ж

Щ

К

С

Д

А

 

 

 

 

 

КРЪСТОСЛОВИЦА 1

 

       

7

               
     

1

Т

Е

Л

А

         
     

2

О

Б

Е

М

         

3

Т

Е

М

П

Е

Р

А

Т

У

Р

А

 
   

4

Т

Е

Р

М

О

М

Е

Т

Ъ

Р

   

5

А

Н

О

М

А

Л

И

Я

   

6

М

О

Л

Е

К

У

Л

И

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЪСТОСЛОВИЦА 2

 

       

12

             
     

1

в

е

щ

е

с

т

в

а

     

2

т

о

п

л

и

н

а

 
     

3

в

о

д

а

       
   

4

с

ъ

с

т

о

я

н

и

я

   

5

г

р

а

д

у

с

     
     

6

д

и

ф

у

з

и

я

 
 

7

с

н

я

г

           
   

8

с

в

и

в

а

н

е

   
   

9

ч

а

с

т

и

ц

и

   
 

10

т

е

ч

н

о

           
   

11

м

е

т

а

л

и

     
                         

 

Натиснете за да чуете текста! Кликнете на аудио иконката